Chi sai chế độ, định mức

Quá trình xác minh cho thấy, trước khi tiến hành thu một số khoản đầu năm học, BGH Trường Tiểu học Gia Đông số 2 đã tổ chức họp liên tịch để thống nhất mức thu, dự toán thu - chi, đối tượng thu và hình thức tổ chức huy động đóng góp của từng năm học...

Sau khi được phụ huynh học sinh nhất trí, nhà trường tổng hợp biên bản và báo cáo trình UBND xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Khi được cơ quan cấp trên phê duyệt, nhà trường đã tổ chức thực hiện thu tiền.

Kiểm tra chứng từ thu - chi tài chính, đoàn phát hiện, từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015, có một số khoản thất thu của nhà trường là con cán bộ, giáo viên đang công tác tại trường. Năm học 2015 - 2016, trường tiếp tục miễn thu cho con cán bộ, giáo viên đang công tác tại đơn vị.

Việc làm trên là "sai quy định, gây ra sự mất công bằng trong xã hội", UBND huyện Thuận Thành khẳng định.

Qua kiểm tra chứng từ thu - chi tài chính, đoàn phát hiện có một số khoản chi sai chế độ, định mức, vi phạm nguyên tắc tài chính như: Chi quà Tết Nguyên đán cho cán bộ, viên chức, người lao động; chi công tác phí theo tháng đi dự hội nghị, tập huấn trong địa bàn huyện; chi công đức...

Thời điểm cuối năm học, nhà trường có tổ chức hội nghị tổng kết và tiến hành công khai tình hình thực hiện dự toán và quyết toán các khoản thu - chi. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy Trường Tiểu học Gia Đông số 2 không có và không lưu trữ biên bản niêm yết việc công khai báo cáo thu, chi tài chính theo quy định.

Kiểm điểm, xem xét xử lý Hiệu trưởng

UBND huyện Thuận Thành khẳng định, trách nhiệm trước những tồn tại, thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý tài chính, ngân sách tại Trường Tiểu học Gia Đông số 2 thuộc về tập thể Hội đồng Sư phạm, BGH, Hiệu trưởng Đặng Thị Mai Hoa và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Dân.

Đồng thời, giao UBND xã Gia Đông tiến hành thu hồi đối với các khoản tiền sai phạm; trực tiếp chỉ đạo Hiệu trưởng, BGH thực hiện truy thu các khoản tiền thất thu từ việc miễn giảm cho con cán bộ, giáo viên sai quy định và thu hồi khoản tiền chi sai chế độ, định mức, vi phạm nguyên tắc tài chính...

Yêu cầu Hiệu trưởng, kế toán kiểm điểm nghiêm túc trước Hội đồng Sư phạm; giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bà Đặng Thị Mai Hoa làm kiểm điểm; tham mưu cho UBND huyện về hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân có sai phạm, khuyết điểm.

Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Gia Đông tổ chức kiểm điểm và xem xét, xử lý đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Đông số 2 vì đã có sai sót, khuyết điểm, sai phạm như kết luận đã nêu...

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND huyện Thuận Thành cho biết, sau khi có kết luận giải quyết đơn tố cáo, tập thể và các cá nhân có liên quan đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xin chịu trách nhiệm về những tồn tại.

Đối với số tiền sai phạm, đến nay đã thực hiện thu hồi xong. Hiệu trưởng và kế toán Trường Tiểu học Gia Đông số 2 đã nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Cá nhân Hiệu trưởng đã được luân chuyển công tác sang một trường khác.

TTH