Kết thúc buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh Phú Yên - ông Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hứa, sẽ chuyển báo cáo việc thực hiện cho Báo Thanh tra sau.

Trước đó, chúng tôi nhận được Báo cáo 215/BC-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh Phú Yên (báo cáo về tình hình triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về công tác quản lý đất rừng, dự án có liên quan đến chuyển đổi mục đích rừng sang mục đích khác trên địa bàn). Theo báo cáo này, trong các ngày 25, 26/12/2017, UBND tỉnh đã tổ chức kiểm điểm đối với các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên đã để xảy ra vi phạm. Kết quả, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đều nhận hình thức “Rút…kinh nghiệm”!

 

Khu vực Đèo Cả, Công ty cổ phần tập đoàn Hải Thạch khai thác trái phép rừng đặc dụng. Ảnh: PV

 

Sau kiểm điểm, UBND tỉnh đã báo cáo kết quả kiểm điểm cho Ban Cán sự UBND tỉnh xem xét, đồng thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tại Thông báo số 447-TB/VPTU ngày 15/1/2018, Thường trực Tỉnh ủy có đánh giá: Việc chuẩn bị, tổ chức kiểm điểm của UBND tỉnh cơ bản chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, bảo đảm nghiêm túc, cầu thị theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Quá trình kiểm điểm, các tập thể, cá nhân liên quan đã thẳng thắn nhìn nhận thiếu sót, khuyết điểm; phân tích làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tuy nhiên, sau khi nhận được báo cáo về kết quả kiểm điểm này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có nêu (Văn bản 3383/VPCP-V.I ngày 12/4/2018), báo cáo kiểm điểm của UBND tỉnh Phú Yên chưa làm rõ trách nhiệm các cá nhân đối với vi phạm, việc ký các văn bản trái pháp luật và yêu cầu chỉ đạo khẩn trương khắc phục các thiếu sót, sai phạm…

Ngày 15/5/2018, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị (lại) kiểm điểm trách nhiệm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh: Phạm Đình Cự (nguyên Chủ tịch); Lê Văn Trúc, Trần Thị Hà, Lê Kim Anh (nguyên Phó Chủ tịch); Nguyễn Chí Hiến (Phó Chủ tịch). Mặc dù trong hội nghị này, các đồng chí lãnh đạo đều nhận thức được việc làm vi phạm của mình, nhưng cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở mức “rút… kinh nghiệm” sâu sắc như lần trước và thống nhất “sẽ chấp hành nghiêm túc các hình thức xử lý kỷ luật của cấp trên có thẩm quyền (nếu có)”.

Việc kiểm điểm có biểu hiện “qua loa” này đã không nhận được sự đồng tình của Chính phủ. Ngày 21/11/2018, tại Văn Phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã kết luận:

1. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét theo thẩm quyền đối với trách nhiệm một số cá nhân là lãnh đạo và nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên thuộc diện Ban Bí thư quản lý về vi phạm trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

2. Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ kiểm tra vụ việc đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

3. Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên xem xét theo thẩm quyền đối với trách nhiệm một số cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về vi phạm trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng theo kết luận Thanh tra Chính phủ.

Như vậy, vụ việc sai phạm của Phú Yên vẫn chưa đến hồi kết, như thông tin của đại diện UBND tỉnh ra làm việc với Báo Thanh tra: Tỉnh đã thực hiện xong, xin khép lại vụ việc.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

 

1.Đồng chí Phạm Đình Cự, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh:

- Ký các quyết định về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô: Dự án Khu du lịch sinh thái Sao Việt khi chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng, vi phạm Khỏan 2 Điều 22 Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

- Kết luận chỉ đạo về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ 122 héc ta khu vực An Phú, TP Tuy Hòa thuộc Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam, không trình Thủ tướng Chính phủ chuyển đổi mục đích đất rừng phòng hộ, cho phép việc thực hiện phân kỳ thu hồi rừng phòng hộ với diện tích thu hồi từng đợt nhỏ hơn 20 héc ta, vi phạm Khỏan 1 Điều 58 Luật Đất đai 2013.

- Ký văn bản cho phép Công ty TNHH New City Việt Nam được san lấp mặt bằng với diện tích 5 héc ta tại An Phú, để nhà đầu tư chặt phá 2,7 héc ta rừng phòng hộ, vi phạm Điều 11 Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT.

2.Đồng chí Lê Văn Trúc, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Ký các quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai 5 dự án khi chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng, vi phạm Khoản 2 Điều 22 Luật Bảo vệ phát triển rừng.

- Ký các văn bản liên quan đến Dự án Khai thác khoáng sản đất san lấp vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công Dự án Hầm đèo Cả đường bộ.

3.Đồng chí Trần Thị Hà, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Ký các quyết định về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai 2 dự án khi chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng, vi phạm Khỏan 2 Điều 22 Luật Bảo vệ phát triển rừng.

4.Đồng chí Lê Kim Anh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Ký quyết định về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai 1 dự án khi chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng, vi phạm Khỏan 2 Điều 22 Luật Bảo vệ phát triển rừng.

5.Đồng chí Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Ký văn bản và kết luận chỉ đạo triển khai Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam không phù hợp với quy định pháp luật.


 

Chu Gia