Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 31/8/2018, trên địa bàn 3 huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch có tổng cộng 13 đơn vị còn nợ hơn 321 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã chọn 8 hồ sơ dự án nợ tiền sử dụng đất với số tiền hơn 273 tỷ đồng để kiểm tra đôn đốc, thu hồi nợ. Qua kiểm tra, có 2 hồ sơ với tổng số tiền sử dụng đất còn nợ hơn 68 tỷ đồng, đã được đưa vào diện nợ chờ điều chỉnh, còn lại những dự án khác có tổng số tiền sử dụng đất còn nợ hơn 205 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án xây dựng khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, do Công ty TNHH Nhật Tường làm chủ đầu tư. Theo thông báo ngày 7/9/2018 của Cục Thuế, số tiền quá hạn nộp phải đề nghị cưỡng chế nợ thuế là hơn 4,1 tỷ đồng, số tiền chậm nộp là hơn 6,8 tỷ đồng. Tổng số tiền Công ty TNHH Nhật Tường còn phải nộp là gần 11 tỷ đồng.

Ngày 22/6/2015, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định điều chỉnh, chấp thuận cho Công ty TNHH Nhật Tường chuyển mục đích sử dụng hơn 47.000m2 từ đất sản xuất kinh doanh sang đất phi nông nghiệp. Trong đó, chấp thuận điều chỉnh diện tích chuyển mục đích của Công ty TNHH Nhật Tường từ 20.607m2 thành 22.870m2 sang sử dụng vào mục đích đất ở.

Tuy nhiên, từ khi ban hành quyết định điều chỉnh đến thời điểm thanh tra đã hơn 3 năm, nhưng Cục Thuế chưa xác định lại nghĩa vụ tài chính. Nguyên nhân do chưa nhận được phiếu chuyển thông tin của Văn phòng Đăng ký đất đai nên không có cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính đối với Công ty TNHH Nhật Tường.

Đối với dự án xây dựng công viên nghĩa trang tại xã Long Đức, huyện Long Thành, do Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa trang Long Thành (tên cũ là Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa trang Long Đức) làm chủ đầu tư, ngày 28/11/2016, Cục Thuế có thông báo số tiền sử dụng đất phải nộp hơn 80,4 tỷ đồng.

Ngày 22/8/2018, Cục Thuế tiếp tục ban hành Thông báo số 6033/TB-CT về tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp. Theo đó, tổng số tiền Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa trang Long Thành chưa nộp ngân sách Nhà nước tính đến ngày 16/8/2018 là hơn 94 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất hơn 80,4 tỷ đồng và hơn 13,6 tỷ đồng tiền chậm nộp.

Đối với dự án xây dựng khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn làm chủ đầu tư, Cục Thuế đã có thông báo về việc thu tiền sử dụng đất với tổng số tiền phải nộp đến ngày 6/9/2018 là hơn 34,7 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất còn phải nộp là hơn 14,5 tỷ đồng và tiền chậm nộp từ ngày 29/1/2011 - 6/9/2018 hơn 20,2 tỷ đồng. Đến ngày 8/11/2018, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn mới chỉ nộp vỏn vẹn có... 1 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Đối với dự án xây dựng khu dân cư theo quy hoạch tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, do Công ty Cổ phần Bái Tử Long làm chủ đầu tư, ngày 28/12/2011, Cục Thuế có thông báo thu tiền sử dụng đất gần 13 tỷ đồng (trong đó tiền bồi thường được khấu trừ gần 7,5 tỷ đồng nên tiền sử dụng đất còn phải nộp 5,4 tỷ đồng).

Ngày 5/9/2018, Công ty Cổ phần Bái Tử Long đã nộp 1,9 tỷ đồng, số nợ còn phải nộp là hơn 3,5 tỷ đồng. Sau khi làm việc với đoàn thanh tra, Công ty Cổ phần Bái Tử Long tiếp tục nộp số tiền sử dụng đất còn nợ hơn 3,5 tỷ đồng, đơn vị còn nợ tiền chậm nộp gần 3 tỷ đồng…

Theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, đối với các dự án nêu trên, theo quy định tại Khoản 1, Điều 92 Luật Quản lý thuế năm 2006, thì sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, phải thực hiện cưỡng chế, nhưng Cục Thuế chưa thực hiện cưỡng chế là không đúng quy định. Sai phạm này trách nhiệm thuộc về Cục Thuế.

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Cục trưởng Cục Thuế làm rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, khẩn trương có biện pháp đôn đốc, thu tiền sử dụng đất đối với các công ty còn nợ tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp theo quy định.

Cảnh Nhật