Vi phạm quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

D.A hậu cần nghề cá được triển khai đầu tư xây dựng năm 2008; cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2013. D.A được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu về khu vực neo đậu tàu thuyền, phát triển kinh tế về dịch vụ nghề cá.

Từng bị kiến nghị xử lý gần 3,2 tỷ đồng

Năm 2012, cả 4 hạng mục của D.A đều đã được Kiểm toán Nhà nước (Khu vực VI) và Thanh tra huyện Cô Tô tiến hành thanh tra, kiểm toán toàn diện với tổng số 12 gói thầu liên quan.

Cơ quan chức năng đã kiến nghị xử lý gần 3,2 tỷ đồng. Cụ thể: Gói thầu xây lắp hạng mục đê chắn sóng kết hợp bến cập tàu 600CV bị kiến nghị giảm trừ gần 2,7 tỷ đồng. Ngoài ra, gói thầu này còn phải loại khỏi giá trị quyết toán hơn 5,5 tỷ đồng khi tiến hành thẩm định phê duyệt quyết toán.

Đồng thời, kiến nghị giảm trừ tại: Hạng mục san nền và kè khu dịch vụ hậu cần nghề cá kết hợp bến cập tàu 150CV 381 triệu đồng; hạng mục đường từ bến cập tàu cũ ra khu dịch vụ hậu cần nghề cá 218 triệu đồng và hạng mục khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá (hệ thống phao neo) 251 triệu đồng.

Đại diện CĐT là Ban Quản lý D.A đã thực hiện nghiêm túc việc giảm trừ và các kiến nghị của cơ quan kiểm toán, kiểm toán.

D.A được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt lần đầu năm 2007 với tổng mức đầu tư 307.379 triệu đồng. Sau 2 lần điều chỉnh, bổ sung, tổng mức đầu tư của D.A được nâng lên 466.730 triệu đồng.

D.A được phê duyệt với 4 hạng mục chính; bao gồm, 4 gói thầu xây lắp: Hạng mục đê chắn sóng kết hợp bến cập tàu 600CV; hạng mục đường từ bến cập tàu cũ ra khu dịch vụ hậu cần nghề cá; hạng mục san nền và kè khu dịch vụ hậu cần nghề cá kết hợp bến cập tàu 150CV; hạng mục khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá (hệ thống phao neo đậu).

Trước đó, D.A đã được Kiểm toán Nhà nước (Khu vực VI) và Thanh tra huyện Cô Tô tiến hành thanh tra, kiểm toán toàn diện về trình tự thủ tục đầu tư, khối lượng, chất lượng, đơn giá, định mức, kích thước hình học các công trình…

Sau khi rà soát tổng thể, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh kế thừa các nội dung đã được kết luận và kiến nghị, không thực hiện thanh tra lại; chỉ lựa chọn kiểm tra thực tế hiện trường khối lượng xây lắp thuộc gói thầu đê chắn sóng kết hợp bến cập tàu 600CV và hạng mục khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá (hệ thống phao neo).

Đối với hạng mục đê chắn sóng kết hợp bến cập tàu 600CV, đoàn thanh tra phát hiện, Ban Quản lý D.A, nhà thầu thi công (Công ty Thành An 96) và tư vấn giám sát nghiệm thu đã thanh toán chưa chính xác số lượng cấu kiện Tetrapode loại 5 tấn (19 cấu kiện) với trị giá hơn 104 triệu đồng.

Tại hạng mục khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá (hệ thống phao neo), UBND huyện Cô Tô (chủ đầu tư (CĐT)) và Ban Quản lý D.A trong quá trình quản lý chi phí, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công, ký kết hợp đồng thi công không thực hiện đầy đủ các nội dung về quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư; không tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng đối với công tác đăng kiểm theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh và nội dung dự toán đã được phê duyệt. Việc chưa đăng kiểm hệ thống phao neo dẫn đến không thực hiện được quyết toán hoàn thành hạng mục phao neo. Đây là trách nhiệm của CĐT - đoàn thanh tra khẳng định.

Chưa thẩm định, phê duyệt thiết kế đã thi công

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ rõ, trong quá trình thi công hạng mục phao neo, UBND huyện Cô Tô và đơn vị quản lý đã đồng ý cho liên danh nhà thầu thi công được thay đổi thiết kế. Điều đáng nói, các nội dung thay đổi, điều chỉnh chưa được CĐT thẩm định, phê duyệt; chưa ký phụ lục hợp đồng bổ sung đối với khối lượng phát sinh nhưng đã thực hiện thi công.

Không chỉ thế, toàn bộ hệ thống phao neo (bao gồm: Phao, dây xích, rùa neo...) được thi công hoàn thiện, đưa vào sử dụng từ năm 2013. Tuy nhiên, trong suốt quá trình chế tạo và đưa vào sử dụng không được đăng kiểm, duy tu bảo dưỡng theo quy định, song UBND huyện Cô Tô vẫn tự ý đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, UBND huyện Cô Tô chưa quan tâm đến công tác quản lý sau đầu tư, nhất là chưa xây dựng quy chế vận hành quản lý, đầu tư khuyến khích ngư dân phát triển các hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá tại D.A để phát huy tối đa hiệu quả kinh tế của cơ sở hạ tầng đã được đầu tư.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh khẳng định, trách nhiệm tập thể của những sai phạm trên thuộc về UBND huyện Cô Tô và Ban Quản lý D.A.

Trách nhiệm cá nhân (tại thời kỳ triển khai D.A) thuộc về Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Cô Tô; Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô được phân công theo dõi lĩnh vực đầu tư xây dựng và Giám đốc Ban Quản lý D.A.

Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Cô Tô thu hồi tiền sai phạm về ngân sách Nhà nước; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Trọng Tài