Với tổng lưu lượng ĐTLX ô tô trên địa bàn là 25.380 học viên, Hà Nội là địa phương có tới 51 cơ sở ĐTLX cơ giới đường bộ, 2 trung tâm SHLX loại 1, 8 trung tâm loại 2 và 7 trung tâm loại 3.

Qua hoạt động thanh tra công tác ĐT, SH, cấp phép GPLX cơ giới đường bộ tại đô thị đặc biệt này, bên cạnh những mặt làm được, Đoàn Thanh tra đã phát hiện không ít tồn tại trong các khâu.

Cụ thể, về cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo, sân tập lái tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có chiều dài đoạn đường bằng tại bài “Thay đổi số trên đường bằng” chưa đảm bảo quy định. Trong khi đó, tại Đại học Công nghệ GTVT không có hộ lan trong bài “Dừng và khởi hành xe ngang dốc”. Về xe tập lái, Trung tâm Dạy nghề cơ điện và ĐTLX – Học viện Nông nghiệp Việt Nam có số xe hợp đồng hạng B/số xe cơ hữu cùng hạng vượt quá tỉ lệ quy định. Tại Trường Cao đằng nghề kỹ thuật công nghệ LOD – Phân hiệu Hà Nội có số lượng xe tập lái hạng B số tự động chưa phù hợp với lưu lượng đào tạo được cấp. Cùng với đó, Trường Trung cấp nghề số 10 Bộ Quốc phòng có 6 xe hạng C quá niên hạn sử dụng để dạy lái xe dân sự theo quy định tại Điểm 2.5 Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BGTVT-BQP và Nghị định số 95/2009/NĐ-CP.

Kết luận Thanh tra của Bộ GTVT chỉ rõ, các Sở GTVT (trong đó có Sở GTVT Hà Nội) cơ bản tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, thi tốt nghiệp cấp chứng chỉ sơ cấp lái xe ô tô. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát chưa phát hiện kịp thời các tồn tại của cơ sở ĐTLX.

Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường Đại học Thành Đô về lỗi “Ký hợp đồng ĐTLX nhưng không do người học lái xe ký” quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 37 Nghị định 46 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh lực giao thông đường bộ và đường sắt.

Đồng thời, ban hành văn bản cảnh cáo đối với Trung tâm dạy nghề và ĐTLX Victoria do có sai sót trong công tác tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh đào tạo khi hồ sơ người dự học lái xe chưa hoàn thiện đầy đủ đối với 19 học viên khóa B2K119 theo quy định tại Thông tư 16 của Bộ GTVT trong công tác ĐT,SH, cấp GPLX cơ giới đường bộ.

Trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn hệ thống phòng học, sân tập lái, xe tập lái, đội ngũ giáo viên và công tác tổ chức đào tạo, giáo vụ được nêu tại các biên bản thanh tra cơ sở ĐTLX để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, đề nghị về việc cấp lại giấy phép ĐTLX hoặc tăng lưu lượng ĐTLX ô tô của Trường Đại học Công nghệ GTVT, Trung tâm Dạy nghề lái xe Anh Tuấn, Trung tâm Đào tạo và kỹ thuật ô tô.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Sở GTVT Hà Nội “Tăng cường kiểm tra thường xuyên công tác duy trì các điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở ĐTLX, Trung tâm SHLX để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh đảm bảo nâng cao chất lượng công tác ĐT, SHLX. Tăng cường công tác giám sát đột xuất các kỳ SHLX theo quy định. Đồng thời, có kế hoạch, kiểm tra các cơ sở ĐTLX, trung tâm SHLX chưa được Bộ GTVT và Sở GTVT tiến hành thanh tra, kiểm tra năm 2017, trong đó có Trung tâm Dạy nghề quốc tế Tân Thịnh và Trung tâm Dạy nghề lái xe An Thái.

 

HO