Theo thông báo kết luận, bên cạnh những kết quả đạt được, việc quản lý, theo dõi quá trình đầu tư và kinh doanh bất động sản trên địa bàn TP Cần Thơ vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn đến hiệu quả sử dụng đất không cao.

Chủ đầu tư dự án Khu dân cư lô 13A là Công ty TNHH Thiên Lộc không có khả năng về tài chính, đã cố ý lập thủ tục để được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ (trong đó có 3 lô nền bàn giao cho Nhà nước), sau đó mang GCNQSDĐ đi thế chấp ngân hàng, gây thất thoát tài sản của Nhà nước, để lại hậu quả khó giải quyết.

Sở TN&MT chưa tuân thủ đúng nguyên tắc cấp GCNQSDĐ được quy định tại Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ, không kiểm tra thủ tục cấp GCNQSDĐ, không kiểm tra việc bàn giao quỹ đất 10% cho Nhà nước quản lý, dẫn đến cấp chồng lên phần đất đã quản lý. Điều này cho thấy, công tác quản lý Nhà nước về đất đai của Sở TN&MT còn lỏng, bất cập.

Bên cạnh đó, trình tự, thủ tục hồ sơ cấp GCNQSDĐ lần đầu cũng như hồ sơ tách thửa cấp GCNQSDĐ không có biên bản kiểm tra thực tế ngoài thực địa, không có báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất theo quy định. Sở TN&MT tách thửa cấp luôn phần diện tích 5% quỹ đất mà Công ty TNHH Thiên Lộc đã bàn giao (đợt 1) cho TP Cần Thơ quản lý là chưa đúng quy định.

Ngoài ra, việc Sở TN&MT cấp GCNQSDĐ số CT00234 ngày 28/1/2011 cho Công ty TNHH Thiên Lộc là chưa thực hiện đúng Thông báo số 13/TB-VPUB của UBND TP Cần Thơ.

Thanh tra TP Cần Thơ xác định, việc cấp GCNQSDĐ và tách thửa cho Công ty TNHH Thiên Lộc là không đúng quy định của pháp luật, dẫn đến thất thoát tài sản của Nhà nước. Trách nhiệm chính thuộc về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (nay là Văn phòng Đăng ký đất đai) và các cá nhân có liên quan qua kết quả thanh tra.

Chánh Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với sai phạm của nguyên Giám đốc và nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT có trách nhiệm liên quan trong việc cấp GCNQSDĐ không đúng quy định nêu trên.

Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo Sở TN&MT tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo thẩm quyền đối với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (nay là Văn phòng Đăng ký đất đai) và các cá nhân chịu trách nhiệm chính là Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (tại thời điểm cấp giấy là quyền Giám đốc) và Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai liên quan đến những hạn chế, thiếu sót.

Sở TN&MT chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót; chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan trong việc không thực hiện thủ tục giao đất ngoài thực địa với Công ty TNHH Thiên Lộc; đồng thời chấn chỉnh ngay công tác quản lý đất công trên địa bàn TP.

Về xử lý tài sản, Thanh tra TP Cần Thơ đề nghị sau khi hoàn thành việc kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, Sở TN&MT báo cáo, đề xuất hướng khắc phục tài sản Nhà nước đã thất thoát do các sai phạm nêu trên. Trường hợp không tự khắc phục được thì Sở TN&MT báo cáo, đề xuất xử lý theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 207 của Luật Đất đai năm 2013.

Cảnh Nhật