Đắk Nông cơ bản làm tốt việc TCD

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, UBND tỉnh rất coi trọng việc TCD và mong muốn tổ công tác chỉ ra những thiếu sót, hạn chế để tỉnh khắc phục.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông Trần Mậu Dũng đã báo cáo tình hình thi hành pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác TCD.

Trong kỳ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã tiếp 9.671 lượt với 13.097 công dân đến trình bày các vụ việc KN,TC, kiến nghị, phản ánh. Qua TCD đã tiếp nhận 4.924 đơn với 4.545 vụ việc bao gồm: 218 vụ việc KN, 146 vụ việc TC, 4.181 vụ việc kiến nghị, phản ánh.

leftcenterrightdel
Quang cảnh làm việc giữa tổ công tác của TTCP và UBND tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Nam Phong 

Nội dung TCD chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án; việc cưỡng chế giải toả thu hồi đất; việc xử lý vi phạm hành chính về lấn, chiếm đất đai; KN quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tố cáo liên quan đến trách nhiệm thực thi công vụ của công chức; kiến nghị về tranh chấp đất đai, sai sót trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị giải quyết chính sách hỗ trợ cho tiểu thương tại các dự án chợ, giải quyết thiệt hại do thi công các công trình hồ đập, đường giao thông; kiến nghị, phản ánh liên quan đến thực hiện một số dự án năng lượng tái tạo, chăn nuôi... Nội dung vụ việc TCD được phân loại thuộc lĩnh vực hành chính chiếm 80% tổng số vụ việc TCD.

Đối với việc thi hành các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác TCD, theo Phó Chánh Thanh tra Trần Mậu Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh các thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp thực hiệm nghiêm công tác TCD định kỳ theo quy định của Luật TCD, Nghị định 64 của Chính phủ. Các sở, ban, ngành đều đã bố trí địa điểm TCD là phòng TCD của sở, ban ngành, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết đáp ứng cho công tác TCD.

Về kiểm tra trách nhiệm các cơ quan thực hiện việc TCD, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện đã giao chánh thanh tra cùng cấp kiểm tra, đôn đốc, thực hiện nghiêm việc TCD 

Nếu né tránh phải kiểm điểm chủ tịch huyện, giám đốc sở

Tại biểu mẫu tình hình TCD định kỳ, đột xuất của người đứng đầu ở tỉnh Đắk Nông, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trần Đăng Vinh nhận thấy một số sở, ngành của tỉnh không thấy ghi người đứng đầu (giám đốc sở) thực hiện TCD. “Huyện Đắk Mil, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) nêu rõ vì sao lại không thực hiện việc TCD hay là các đơn vị này không xảy ra việc KN,TC nào”.

Các thành viên tổ Công tác của TTCP đề nghị Đắk Nông nêu rõ một số sở, ngành không có số liệu TCD. Đồng thời dẫn chứng, có trường hợp người dân khiếu kiện nhưng một số tỉnh, thành chỉ ban hành văn bản mà không ban hành quyết định xử lý, không theo dõi quyết liệt kết quả sau các cuộc TCD. Thậm chí tại Ban TCD Trung ương, một số tỉnh, thành cũng không báo cáo kết quả giải quyết TCD về Ban TCD Trung ương. Từ đó, Tổ Công tác của TTCP đề nghị xem lại trách nhiệm Giám đốc Sở TN&MT, LĐTB&XH.

Phó Chánh Thanh tra Trần Mậu Dũng thừa nhận tình trạng TCD của tỉnh còn thiếu sót và nhấn mạnh: “Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cần phải TCD nhiều hơn nữa”.

Giải trình với TTCP, ông Ngô Chí Trung, Phó Giám đốc Sở TN&MT cho biết: “Sở TN&MT TCD rất nhiều, nhưng trong sổ sao lại ghi ít thế. Đó là, ngày đó, giờ đó, Giám đốc Sở không đi họp, ở cơ quan TCD mà người dân không đến, thế là trong sổ ghi là “không tiếp”. Đó là do cách hiểu, và do cách ghi trong sổ, cái này chúng ta phải rút kinh nghiệm”.

Cũng theo ông Trung, không hẳn Giám đốc Sở TCD mới hiệu quả, mà nhiều lúc cấp phó nắm rõ chuyên môn, TCD sẽ hiệu quả hơn.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nói: “Quan điểm của tỉnh Đắk Nông là không hề có khái niệm từ chối, né tránh TCD. An lòng dân thì chúng ta mới làm tốt mọi việc và phát triển kinh tế - xã hội. Quan điểm của tỉnh là như vậy, chúng tôi rất cảm ơn tổ công tác của TTCP đã hướng dẫn, định hướng chúng tôi sẽ bám sát những chỉ đạo của TTCP để làm tốt việc TCD, giải quyết KN,TC”.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trần Đăng Vinh đại diện tổ công tác ghi nhận các ý kiến của UBND tỉnh Đắk Nông. Đồng thời cho biết, tình hình TCD của Đắk Nông có những chuyển biến tích cực (trước đây tỉnh có nhiều vụ khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương). Tổ công tác đánh giá cao vai trò của Thanh tra tỉnh trong việc tham mưu, hướng dẫn các quy định về TCD cho UBND tỉnh, thậm chí là thanh tra việc TCD đến tận cấp xã.

Vụ trưởng Trần Đăng Vinh đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo người đứng đầu TCD gắn với giải quyết KN,TC. Về Ban TCD tỉnh, phải tham mưu tốt, bố trí đúng số lượng biên chế (con người) có năng lực, kinh nghiệm để tham mưu, giải quyết, đôn đốc, thậm chí là tham gia trong hoạt động tố tụng hành chính.

“Ban TCD là linh hồn của Chủ tịch UBND tỉnh, do đó đề nghị UBND tỉnh quan tâm bồi dưỡng cán bộ, quan tâm chính sách, đãi ngộ để động viên cán bộ và lớp kế cận. Đối với những địa phương, sở, ngành chậm giải quyết, né tránh giải quyết KN,TC, UBND tỉnh nên có thái độ quyết liệt, thậm chí là tham mưu UBND tỉnh kiểm điểm chủ tịch UBND cấp huyện, giám đốc sở”, Vụ trưởng Trần Đăng Vinh nhấn mạnh.

Cuối cùng, Vụ trưởng yêu cầu UBND tỉnh Đắk Nông hoàn thiện báo cáo TCD gửi về TTCP để báo Tổng TTCP.

Vũ Linh - Nam Phong