Ngày 29/3/2024, tại Trụ sở Thanh tra tỉnh Yên Bái, ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra đối với UBND huyện Văn Chấn.

Đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2024 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2451 ngày 20/12/2023. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2021 đến hết 31/12/2023 (khi cần thiết có thể xem xét những nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra). Thời hạn thanh tra: 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (trừ những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).

Tại buổi làm việc, ông Hà Trường Thành, Trưởng đoàn Thanh tra đã nêu những nội dung chính của cuộc thanh tra; phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn, thành viên; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình thanh tra được quy định trong Luật Thanh tra; thống nhất cách thức, phương pháp làm việc, mối quan hệ giữa đối tượng thanh tra và đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị UBND huyện Văn Chấn ngay sau buổi công bố quyết định thanh tra tiến hành bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra và gửi báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện đúng theo nội dung thanh tra đã được phê duyệt, công tâm, khách quan, khoa học, thực hiện đúng quy chế làm việc, quy chế phát ngôn, thực hiện nghiêm quy định không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn đã phát biểu, chỉ đạo các phòng và các đơn vị trực thuộc có liên quan chấp hành nghiêm các nội dung thanh tra, tiếp tục rà soát kỹ các nội dung theo đề cương thanh tra để cung cấp bổ sung cho đoàn thanh tra kịp thời; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan cung cấp theo yêu cầu.

Bùi Bình