Thanh tra tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý, bố trí sử dụng đối với diện tích 1.910,3ha đất gồm đất nông nghiệp và đất chuyên dùng. Diện tích đất trên do UBND tỉnh thu hồi của Công ty TNHH MTT Gia Nghĩa bàn giao cho UBND TP Gia Nghĩa (trước đây là UBND thị xã Gia Nghĩa), Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) quản lý tại địa bàn Gia Nghĩa.

Đối tượng thanh tra là UBND TP Gia Nghĩa và các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Gia Nghĩa, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đoàn thanh tra do ông Võ Minh Phương, Trưởng phòng Nghiệp vụ I làm trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2023, các vấn đề có liên quan có thể xem xét trước và sau thời kỳ nêu trên.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.

Đây là cuộc thanh tra đột xuất do HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thanh tra. Mục đích thanh tra để giúp UBND tỉnh, các cơ quan chức năng nắm bắt, đánh giá chung thực trạng, tình hình công tác quản lý, bố trí sử dụng đối với diện tích đất trên. 

Vũ Linh