Tham gia lớp học này, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ có 12 đảng viên đại diện các cấp ủy và người làm công tác kiểm tra, giám sát thuộc các Đảng bộ, chi bộ.

Tại đây, các học viên được nghe Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Thành Nam và Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương Nhữ Quang Cảnh giới thiệu và trao đổi 4 chuyên đề, gồm: Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chuyên đề của Đảng ủy cơ sở và chi bộ; việc thi hành kỷ luật của Đảng và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; giải quyết tố cáo trong Đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên.

Mỗi chuyên đề bao gồm lý luận (các văn bản quy định) và nghiệp vụ cụ thể.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể khẳng định, các chuyên đề trong chương trình đều là những vấn đề mấu chốt, mang tính nghiệp vụ chuyên sâu mà cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, chi bộ phải triển khai và thực hiện thường xuyên; đồng thời cung cấp nhiều tình huống phát sinh từ thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, đề nghị các học viên cần tập trung cao độ về thời gian, tăng cường trao đổi, đối thoại với các đồng chí báo cáo viên để vừa hiểu sâu, nắm rõ các quy định, vừa tận dụng cơ hội chia sẻ nội dung còn băn khoăn, kinh nghiệm xử lý các tình huống thường gặp trong công tác kiểm tra, giám sát.

Trước đó, tại lớp học được khai giảng ngày 22/5, Thanh tra Chính phủ cũng cử 12 cán bộ là đảng viên làm công tác kiểm tra tại các chi bộ, Đảng bộ thuộc Đảng bộ Thanh tra Chính phủ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2024.

Được biết, những năm qua, Đảng ủy Khối luôn chỉ đạo sát sao, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Trong năm 2023, Đảng ủy Khối đã tổ chức 8 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra cho khoảng 800 ủy viên ủy ban kiểm tra, cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra của Đảng ủy, chi bộ. Các lớp học được đánh giá cao về ý nghĩa, hiệu quả, chương trình và chất lượng báo cáo viên.

Qua nắm bắt tình hình, căn cứ đề xuất của nhiều Đảng ủy và kết quả khảo sát ở các Đảng bộ trực thuộc, trong năm 2024, Đảng ủy Khối tiếp tục tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.

 

Phương Hiếu