Theo Quyết định 1302/QĐ-UBND ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh Nghệ An, ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành viên Tổ công tác Đề án 06/CP tỉnh và bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh sẽ làm trưởng, phó trưởng đoàn của đoàn kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai, thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Ngoài ra còn có 10 thành viên thuộc các sở, ngành như: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh và đại diện Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh.

Đối tượng kiểm tra là các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã. Tại mỗi UBND cấp huyện, đoàn kiểm tra lựa chọn ngẫu nhiên và tiến hành kiểm tra từ 1 đến 2 đơn vị UBND cấp xã.

Nội dung kiểm tra (tùy từng đối tượng, từng cấp), tập trung là công tác tham mưu triển khai các văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh, Tổ công tác Đề án 06/CP tỉnh về việc thực hiện đề án; tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đề án; các kết luận, thông báo kết luận tại hội nghị triển khai các giải pháp thúc đẩy thực hiện Đề án 06/CP và 38 mô hình điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024; công tác tuyên truyền, triển khai mô hình điểm; công tác số hóa, tái sử dụng kết quả số hóa dữ liệu; công tác làm sạch dữ liệu; kết quả thực hiện đối với 25 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06/CP và 28 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định 442/2022 của Thủ tướng Chính phủ;

Ngoài ra là các nội dung thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực hiện; công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bảo mật thông tin dữ liệu; công tác rà soát, sắp xếp bố trí nguồn nhân lực; tham mưu, đề xuất bố trí kinh phí phục vụ triển khai đề án; việc triển khai các quy định về khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và kiểm tra chế độ thông tin, báo cáo định kỳ...

leftcenterrightdel
 Ông Trần Ngọc Tuấn, Thành viên Tổ công tác Đề án 06/CP tỉnh. Ảnh: PQ

Phương pháp kiểm tra: Đoàn kiểm tra nghe báo cáo của đơn vị được kiểm tra; kiểm tra trực tiếp hồ sơ, tài liệu (tài liệu vật lý và trên hệ thống) tại các đơn vị trực thuộc đơn vị được kiểm tra quản lý; trao đổi, thảo luận đối với những vấn đề khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06/CP và kết luận của trưởng đoàn.

Kết thúc kiểm tra, đoàn kiểm tra lập biên bản ghi nhận tình hình, kết quả, ưu điểm, cách làm hay, tồn tại, hạn chế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra; tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06/CP tỉnh (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

Xuân Thống