Theo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và tình hình kinh tế, xã hội 10 tháng đầu năm 2021, toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 5.499 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 3.438 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% nội dung phải thực hiện. Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 2.917 tỷ đồng, 100 ha đất; xử lý hành chính 2.064 tổ chức, 6.067 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 55 vụ, 66 đối tượng; khởi tố 6 vụ, 5 đối tượng; ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 691 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật theo kiến nghị tại các kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Hành động của Thanh tra Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm 2021-2026, nhất là các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Thanh tra Chính phủ. Trong đó, bám sát diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 để có giải pháp phù hợp cho từng lĩnh vực công tác, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, đột xuất, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ là kiên quyết, kiên trì thực hiện thành công “mục tiêu kép”.

Thanh tra Chính phủ chỉ đạo ngành Thanh tra tập trung kết thúc các cuộc thanh tra đã triển khai theo đúng thời gian quy định; khẩn trương ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp, nhất là các cuộc thanh tra thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, đôn đốc, các cuộc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước các cấp.

leftcenterrightdel

Tăng cường việc thực hiện kết luận, quyết định về thanh tra là nội dung được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ quán triệt thường xuyên trong các cuộc họp giao ban. Ảnh: TL

Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2021, trong đó, tùy theo tình hình dịch bệnh Covid-19 để điều chỉnh hoạt động thanh tra cho phù hợp, nhất là những địa phương, địa bàn, lĩnh vực chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thì giãn, hoãn các cuộc thanh tra; bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. Các cơ quan thanh tra Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, trình cấp thẩm quyền điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021. 

Kịp thời xử lý chồng chéo trong quá trình triển khai kế hoạch thanh tra, kế hoạch kiểm toán năm 2021. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là các nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Tăng cường đôn đốc việc thực hiện kết luận, quyết định về thanh tra, nhất là các kết luận thanh tra do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường, cơ quan liên quan thành lập đoàn công tác đến làm việc, kiểm tra tình hình giải quyết, khắc phục tồn tại theo các kết luận thanh tra đối với các dự án đầu tư ở địa phương mà việc xử lý gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, gây lãng phí, thất thoát tài sản Nhà nước, doanh nghiệp, nhất là nguồn lực đất đai, tài nguyên.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ yêu cầu tăng cường đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, nhất là các kết luận do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Ảnh: TL

Trước đó, đầu tháng 6/2021, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 159/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với Thanh tra Chính phủ ngày 26/5.

Bên cạnh đánh giá cao việc Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã bám sát đường lối, chủ trương của Trung ương Đảng, Bộ Chính trịBan Bí thư và sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực để xây dựng ngành, triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong quá trình tiến hành thanh tra, qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, kiên quyết kiến nghị xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Thủ tướng Chính phủ chỉ ra một số bất cập, tồn tại như: Việc xử lý sau thanh tra và tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản có chuyển biến tích cực nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra. Tình hình khiếu nại, tố cáo giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp, nhất là lĩnh vực đất đai. Ở một số lĩnh vực như đất đai, đầu tư công, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng, ngân hàng… tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong xử lý công việc cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó; đồng thời, thường xuyên đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát đến kết quả cuối cùng.

Cùng với đó, coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm có hiệu quả các nguyên tắc và phương thức lãnh đạo của Đảng; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra; củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, có bản lĩnh; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thanh tra, nhất là ở cấp cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ đã cũng yêu cầu ngành Thanh tra cần kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được; đề cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, tồn tại để nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa trong công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý; tăng cường công tác thanh tra, xử lý sau thanh tra, nâng cao hiệu quả chất lượng các cuộc thanh tra; đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Đan Quế