Đoàn kiểm tra 55 cơ sở, gồm 5 tổ chức và 50 hộ kinh doanh tại địa bàn huyện Phù Yên 7 cơ sở, huyện Mai Sơn 19 cơ sở, huyện Yên Châu 15 cơ sở, huyện Mộc châu 11 cơ sở và huyện Vân hồ 3 cơ sở. 

Lĩnh vực kiểm tra, gồm: Phân bón, thuốc thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y.

Đoàn kiểm tra đã lấy 5 mẫu phân bón đang lưu thông trên thị trường để thử nghiệm chất lượng: 1 mẫu của Công ty Cổ phần Phân bón Hà Lan; 1 mẫu của Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh; 1 mẫu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cát Long; 1 mẫu của Công ty Thiên Nông Thanh Hóa, 1 mẫu của Công ty TNHH Phân bón Hàn Việt

Tại Thông báo số 1772/TB-SNN, ngày 23/5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La cho thấy, kết quả kiểm tra 5 mẫu phân bón, có 3 mẫu đạt chất lượng theo quy định, 2 mẫu đang đợi kết quả phân tích. 

Cũng qua kiểm tra, phát hiện 10/55 cơ sở có vi phạm, trong đó: 3 cơ sở không duy trì điều kiện về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; 1 cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật khi giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc đã hết hạn; 1 cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc; 3 cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật chung với hàng hóa khác; 2 cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng.

Qua đó đã ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền 23,5 triệu đồng; buộc thu hồi trả lại nhà sản xuất hoặc nhà phân phối thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng. 

Theo đoàn kiểm tra, việc kiểm tra các cơ sở buôn bán vật tư nông nghiệp trên địa bàn các xã xa còn gặp nhiều khó khăn, có trường hợp trốn tránh lực lượng chức năng kiểm tra khi nắm bắt được thông tin đã đóng cửa hoặc mở cửa nhưng chủ cửa hàng hoặc người bán hàng không có mặt tại cơ sở. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện tiếp tục tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật về quản lý vật tư nông nghiệp để chấp hành; thực hiện rà soát, kiểm tra đối với các cơ sở còn lại mà đoàn kiểm tra chưa kiểm tra.

Trần Kiên