Báo cáo kết quả công tác, Phó Vụ trưởng Vụ III Diêm Đăng Việt cho biết, năm 2023, Vụ đã thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ quản lý Nhà nước và trực tiếp thực hiện thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các bộ, ngành khối văn hóa, xã hội theo chương trình kế hoạch công tác của vụ, kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất được Tổng Thanh tra Chính phủ giao.

Về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối với 4 cuộc thanh tra theo kế hoạch từ trước năm 2023 chuyển sang, Vụ đã tham mưu, trình Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận 2 cuộc thanh tra tại Công ty Cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam và tại Ủy ban Dân tộc.

Đối với cuộc thanh tra tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã gửi dự thảo kết luận thanh tra báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Đối với cuộc thanh tra tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang củng cố, hoàn chỉnh báo cáo kết quả thanh tra, xây dựng dự thảo kết luận thanh tra.

Về nhiệm vụ tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, trong năm 2023, Vụ được Tổng Thanh tra Chính phủ giao xử lý 2 đơn tố cáo theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Đến nay, 1 vụ đã hoàn thành thủ tục đề nghị cử công chức tham gia và đang trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo; 1 vụ đã hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh.

Ngoài ra, Vụ còn tham mưu cho Tổng Thanh tra Chính phủ, Ban Cán sự Đảng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác liên quan đến các cuộc thanh tra đã kết luận trong giai đoạn trước. Cụ thể, xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện công khai 2 kết luận thanh tra tại Bộ Y tế và Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam…

Cũng trong năm 2023, Vụ III đã tham gia xây dựng thể chế, góp ý văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành gửi lấy ý kiến và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tham mưu trả lời kiến nghị cử tri, chuẩn bị nội dung phục vụ hoạt động chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kỳ họp Quốc hội khóa XV; thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo nội bộ theo quy định; phối hợp, cung cấp thông tin cho các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao...

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của tập thể Vụ III đã đạt được trong năm 2023.

Thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường biểu dương và chúc mừng tập thể Vụ III, đề nghị Vụ tiếp tục phát huy kết quả này trong thời gian tới.

Theo Phó Tổng Thanh tra, kết quả công tác năm qua thể hiện rõ được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Vụ III luôn sát sao, cụ thể, minh bạch, cũng như tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo, công chức trong Vụ.

Bên cạnh mặt ưu điểm, Phó Tổng Thanh tra cho biết, qua báo cáo cho thấy vẫn còn một số nhiệm vụ mà Vụ III chưa đạt theo kế hoạch, tiến độ, chất lượng, hiệu quả chưa cao.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường lưu ý Vụ III tiếp tục nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong công việc của các đồng chí lãnh đạo, cấp uỷ, chi bộ.

Tập thể Vụ III cần chủ động trong công tác nắm tình hình, xây dựng kế hoạch, chương trình sớm, trong đó xác định được phạm vi, nhiệm vụ của các đoàn, các tổ, tập trung có trọng điểm trong công tác, chủ động tham mưu, đề xuất theo thẩm quyền phù hợp với các quy định có liên quan,  nhất là trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tránh tình trạng chồng chéo, bị động.

“Do công việc của ngành đặc thù nên các đồng chí cần khách quan, công tâm, thận trọng trong từng nhiệm vụ, từng kết luận để đạt được tiêu chí khách quan, công tâm nhất trong từng kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo” - Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường mong muốn và bày tỏ sự tin tưởng tập thể lãnh đạo Vụ III phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

Phương Anh