Đoàn kiểm tra do ông Đoàn Khắc Trung - Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Thanh tra Bộ GTVT làm Trưởng đoàn.

Thời hạn kiểm tra 10 ngày làm việc, kể từ ngày triển khai quyết định kiểm tra tại đơn vị.

Cuộc kiểm tra nhằm tìm ra các vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án; rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo lãnh đạo bộ.

Các cơ quan liên quan được giao đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tham mưu lãnh đạo Bộ có báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện, giải ngân dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, năm 2022, kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Yên Bái được giao trên 4.576 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương trên 1.500 tỷ đồng; vốn nước ngoài hơn 388 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên 635,4 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương trên 1.992 tỷ đồng; nguồn vốn năm 2021 chuyển tiếp sang năm 2022 trên 58,6 tỷ đồng (vốn ODA). 
Tính hết ngày 17/10, toàn tỉnh mới giải ngân đạt trên 2.077 tỷ đồng, bằng 45% kế hoạch; nếu không tính vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (trên 635 tỷ đồng) và vốn ngân sách trung ương giao bổ sung (350 tỷ đồng) thì tỷ lệ giải ngân đạt 58%. 
 

TQ