Theo đó, Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh Hưng có chức năng kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Đội sẽ tập trung kiểm tra vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Các cơ sở dịch vụ lưu trú; cơ sở dịch vụ văn hóa; cơ sở dịch vụ trị liệu phục hồi sức khỏe; cơ sở kinh doanh dịch vụ khác có sử dụng lao động nữ làm tiếp viên, nhân viên phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, ăn uống, giải trí, thư giãn, chăm sóc sức khỏe…

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động theo quy định pháp luật, các điều kiện đảm bảo về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy; sử dụng lao động, chấp hành quy định của Bộ luật Lao động tại cơ sở kinh doanh dịch vụ; thực hiện đăng ký tạm trú cho người lao động, hồ sơ khám sức khỏe định kỳ; chấp hành kinh doanh sản phẩm văn hóa, hàng hóa theo quy định pháp luật...

UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm đầu mối chủ trì, chỉ đạo hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ theo kế hoạch của UBND tỉnh ban hành.

Các sở, ngành có thành viên tham gia Đội Kiểm tra liên ngành 178 căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình để xây dựng kế hoạch kiểm tra cần phối hợp, lồng ghép, tránh chồng chéo, trùng lặp. Bố trí thời gian, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thành viên tham gia đầy đủ các đợt kiểm tra theo nội dung được duyệt.

Bình An