Tại buổi tiếp công dân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến đã nghe, trao đổi, trả lời các kiến nghị của các công dân về một số vấn liên quan đến đất đai, chế độ đền bù khi được thu hồi đất, phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Ông Phạm Văn An ở xã Trường Thọ, huyện An Lão kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng một phần diện tích đất; 4 hộ dân ở phố Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An kiến nghị các hộ được giao đất từ năm 2013 do bị thu hồi đất trước đó nhưng đến nay vẫn chưa được nhận đất...

Sau khi nghe các nội dung kiến nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các công dân.

Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, xem xét cụ thể, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân theo quy định, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dân.

Kim Thành