Hội nghị do Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an chủ trì; cùng tham dự có đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 681/QĐ-X05-P5 ngày 23/3/2020 của Chánh Thanh tra Bộ; Thiếu tướng Hoàng Xuân Du, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an.

Tại hội nghị, Thượng tá Đào Phương Nam, Phó trưởng Đoàn thanh tra đã trình bày toàn văn dự thảo kết luận với 7 nội dung cụ thể, gồm: Việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi hành án phạt tù; việc tiếp nhận, phân loại và giam giữ, quản lý phạm nhân; việc thực hiện các biện pháp công tác nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm của phạm nhân và đối tượng khác, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trại giam; việc chấp hành các quy định về giáo dục cải tạo phạm nhân; việc chấp hành các quy định về chế độ, chính sách pháp luật đối với phạm nhân; việc chấp hành các quy định về hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân; lập kế hoạch lao động, tổ chức lao động; kết quả và việc sử dụng kết quả lao động của phạm nhân; việc chấp hành quy định về tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án phạt tù.

Dự thảo kết luận thanh tra ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án phạt tù của Trại giam Bình Điền, đồng thời, đưa ra 8 kiến nghị yêu cầu giám thị chỉ đạo và tổ chức thực hiện để bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thi hành án phạt tù.

Một số ý kiến phát biểu tại hội nghị đều tập trung đề nghị đoàn thanh tra nghiên cứu, thảo luận, tiếp thu và điều chỉnh, bổ sung trong dự thảo kết luận trước khi trình Chánh Thanh tra ký ban hành.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ đề nghị Trại giam Bình Điền đã tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra triển khai công việc theo đúng tiến độ, nay tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị được nêu trong kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ Công an đúng thời gian quy định.

Bình Minh