Chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra

Báo cáo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục I Phạm Hùng cho biết, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết KNTC, công tác quản lý Nhà nước tại địa bàn được quan tâm, ngay sau khi định hướng thanh tra được phê duyệt, Cục I kịp thời đôn đốc thanh tra các tỉnh, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch để trình UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo thời gian và tiến độ theo quy định.

Đồng thời, chủ động bám sát địa bàn, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, thanh tra các tỉnh, thành phố, nắm chắc thông tin về tình hình KNTC của các địa phương để tham mưu, đề xuất lãnh đạo Thanh tra Chính phủ thành lập các tổ công tác, đoàn thanh tra hoặc ban hành các văn bản để chỉ đạo, xử lý kịp thời góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội tại các địa phương trong khu vực, hạn chế công dân khiếu kiện đông người, vượt cấp về Trụ sở Tiếp công dân Trung ương (TƯ).

Thường xuyên đôn đốc các địa phương trên địa bàn rà soát để chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh cũng như giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP, số 1910/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Trong năm 2023, Cục I cũng được giao tham mưu, đề xuất và trực tiếp thành lập các đoàn thanh tra, tổ công tác thực hiện 33 vụ việc. Cục đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với Ban Tiếp công dân TƯ chuẩn bị nội dung phục vụ công tác tiếp dân định kỳ của Tổng Thanh tra; chuẩn bị nội dung, tham dự các buổi đối thoại, với một số công dân; đôn đốc địa phương trong khu vực thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo xử lý, giải quyết vụ việc sau tiếp công dân định kỳ của Tổng Thanh tra.

Tham mưu xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả công tác giải quyết KNTC; dự kiến các vấn đề nhạy cảm, bức xúc mà Đại biểu Quốc hội quan tâm phục vụ các kỳ họp Quốc hội, Chính phủ; xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết việc triển khai công tác tiếp dân, giải quyết KNTC liên quan đến việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác.

leftcenterrightdel
Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TH 

Về công tác thanh tra, trong năm 2023, Cục I triển khai thực hiện 8 cuộc thanh tra, trong đó có: 4 cuộc theo kế hoạch kỳ trước chuyển sang, 2 cuộc thanh tra đột xuất, 2 cuộc theo kế hoạch năm 2023; đã ký ban hành và công khai 3 kết luận thanh tra; hoàn thiện 3 dự thảo kết luận thanh tra để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi ký kết luận (1 cuộc đột xuất của năm 2023; 2 cuộc của năm 2022 chuyển tiếp); đang triển khai thực hiện 2 cuộc theo kế hoạch năm 2023.

Triển khai các cuộc thanh tra đúng nội dung, tiến độ thời gian

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước đối với địa bàn phụ trách tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng kết quả vẫn còn khiêm tốn; chưa chủ động cử tổ công tác phối hợp với các địa phương để kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền địa phương. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tháng, quý của các phòng thuộc cục còn có lúc chưa đầy đủ.

Một số báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận còn kéo dài, công tác lưu trữ hồ sơ đoàn thanh tra chưa chặt chẽ; công tác tổng kết, rút kinh nghiệm sau các cuộc thanh tra chưa được thực hiện đầy đủ.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, trong công tác quản lý nhà nước, Cục I phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tổng hợp hướng dẫn thanh tra các tỉnh, thành phố trong khu vực triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2024; tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu về giải quyết KNTC; tăng cường phối hợp với Ban Tiếp công dân TƯ nắm chắc tình hình KNTC địa bàn phụ trách, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC, tiếp tục đôn đốc, thực hiện có hiêu quả Kế hoạch 363 và 1910/KH-TTCP tại các địa phương.

Kiến nghị, đôn đốc giải quyết kịp thời những vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền ngay tại cơ sở; hạn chế mức thấp nhất để xảy KNTC đông người phức tạp, vượt cấp lên các cơ quan TƯ. Tập trung kiểm tra, xác minh các vụ việc KNTC do Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thanh tra giao; các vụ việc do Đại biểu Quốc hội, các cơ quan TƯ chuyển đến.

Chủ động và phối hợp với các cục, vụ, đơn vị tham gia tổ công tác nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2024 tại một số địa phương được giao quản lý.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TH

Nâng cao chất lượng báo cáo kết quả, sớm ban hành kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch năm và thực hiện công khai khi kết luận thanh tra được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, có chỉ đạo xử lý sau thanh tra; phối hợp Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra kiểm tra để đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, tiến độ tiếp thu, giải trình các nội dung thẩm định... nhằm đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra; chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật trong hoạt động thanh tra, quy chế hoạt động đoàn thanh tra theo quy định tại Quyết định số 465.

Chấn chỉnh, khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong hoạt động thanh tra, nhất là việc chấp hành quy định về thời gian đối với việc xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra...

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đồng tình với báo cáo kết quả công tác của đơn vị trong năm 2023, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra.

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy đánh giá cao kết quả công tác của Cục I. Đồng thời nhấn mạnh: Đây đơn vị hiếm hoi của Thanh tra Chính phủ không có kết luận thanh tra bị tồn đọng so với kế hoạch được duyệt.

“Có được thành quả này do sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tổng Thanh tra cùng với sự vào cuộc của đồng chí Cục trưởng, đơn vị đã chuẩn bị cẩn thận, chu đáo, chi tiết từ đề cương khảo sát đến xây dựng kế hoạch thanh tra. Cùng với đó là, các cuộc thanh tra được triển khai có trọng tâm, trọng điểm; kế hoạch thanh tra bài bản, rõ ràng; kết luận thanh tra đủ căn cứ pháp lý…”, Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ năm 2024, với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm cao trong cục, Phó Tổng Thanh tra hi vọng Cục I sẽ phát huy những kết quả đạt được hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thái Hải