Thanh tra Sở Y tế phát hiện Công ty MEDTECH - phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ có các hành vi: Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép, trừ trường hợp cấp cứu.

Ngoài bị phạt tiền, cơ sở còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 4 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật thời hạn 3 tháng; buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo thiếu nội dung chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Cũng tại địa chỉ trên, Thanh tra Sở Y tế đã xử phạt một bác sỹ của phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc Công ty MEDTECH 7,5 triệu đồng và tước quyền dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.

Lý do: Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt trong thời gian hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định.

Nhật Minh