Tại Công văn số 107/TTr-PCTN, ngày 30/01/2023 của Thanh tra tỉnh Hoà Bình về việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2023; Thanh tra tỉnh Hoà Bình đã công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hòm thư điện tử để tiếp nhận những thông tin kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến việc nhũng nhiễu, gây phiền hà của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến xã trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. 

Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Hoà Bình

Số điện thoại đường dây nóng 02183 882 609 (tại Trụ sở Thanh tra tỉnh Hòa Bình, địa chỉ: Số 170 đường Thịnh Lang, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Địa chỉ thư điện tử (email):  duongdaynong.ttt@hoabinh.gov.vn

Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận gồm: Việc chồng chéo, trùng lặp đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; doanh nghiệp bị thanh tra quá 1 lần/năm.

Hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức, không giải quyết hoặc giải quyết không đúng quy định đối với các nội dung người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư kiến nghị hoặc yêu cầu phù hợp với quy định của pháp luật; từ chối thực hiện hoặc kéo dài thời gian thực hiện các thủ tục hành chính Nhà nước của tỉnh, huyện, xã giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Việc cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức đặt thêm thành phần hồ sơ, giấy tờ, thủ tục ngoài quy định và yêu cầu người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư bổ sung; việc cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tự đặt ra các khoản thu và yêu cầu người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư phải nộp các khoản chi phí ngoài quy định.

Việc cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, gây khó khăn, lợi dụng vị trí công việc để vụ lợi./.

Trần Kiên