Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Cẩn đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra Phạm Thị Thu Hương.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan ghi nhận, bà Phạm Thị Thu Hương là cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau trong ngành Hải quan và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó có thời gian dài công tác tổ chức cán bộ. Trên cương vị mới, tân Vụ trưởng cần phát huy truyền thống đơn vị Vụ Thanh tra - Kiểm tra; phát huy kinh nghiệm bản thân, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, sớm bắt nhịp với công việc, cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra Phạm Thị Thu Hương cảm ơn Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, lãnh đạo Bộ Tài chính, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới. Đồng thời, hứa tiếp tục tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan trong công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, chuyên ngành trong ngành Hải quan. Kết quả thanh tra, kiểm tra sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách, kịp thời chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ.

Cùng với đó, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Hải quan chủ động, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng trọng tâm, trọng điểm góp phần hoàn thành tốt các nội dung chương trình công tác trọng tâm lớn của ngành Hải quan...

H.N