6 tháng đầu năm 2019, Trường Cán bộ Thanh tra đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong các lĩnh vực: Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; công tác phát triển giảng viên; biên soạn giáo trình, thông tin và tư liệu; tuyên truyền và thư viện; tổ chức, hành chính; quản trị, tài vụ. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo. Trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh biểu dương và ghi nhận những kết quả công tác của Trường Cán bộ Thanh tra. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh đề nghị thời gian tới Trường Cán bộ Thanh tra tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới phương pháp giảng dạy; đa dạng hóa chương trình, hình thức đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên... 

Cũng trong chiều 8/7, Đảng ủy Trường Cán bộ Thanh tra đã sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng cuối năm 2019. Theo đó, 6 tháng đầu năm, Đảng ủy nhà trường đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của trường, từng bước phát triển đảm bảo phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Đảng ủy thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương để thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Đảng, nhất là trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng… Đảng ủy có sự thông suốt về tư tưởng, về đường lối lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, có tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng quy định, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được Tổng Thanh tra phê duyệt.

Phương Anh