Theo Quyết định số 3444/QĐ-BGTVT, Đoàn Thanh tra do ông Vũ Ngọc Dũng, Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT làm Trưởng đoàn và các thành viên sẽ tiến hành thanh tra công tác đào tạo, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam và một số cơ sở đào tạo phía Nam.

Cuộc thanh tra nhằm đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật, chỉ đạo của Bộ GTVT trong hoạt động đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng, thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 

Đồng thời, chỉ ra những việc làm được để tiếp tục phát huy; phát hiện các tồn tại, vướng mắc, vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

T.An