Thanh tra không có “vùng cấm”

Trong năm 2018, toàn ngành Thanh tra tỉnh Kon Tum đã triển khai 180 cuộc thanh tra, kiểm tra trong đó đã kết thúc 159 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực như: Quản lý tài chính - kế toán; quản lý ngân sách Nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản; phòng, chống tham nhũng; quản lý sử dụng đất đai; công tác nội vụ; lĩnh vực khoa học và công nghệ; tình hình chấp hành pháp luật thuế và hóa đơn; quản lý bảo vệ phát triển rừng và lâm sản. Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã phát hiện số tiền sai phạm khoảng 21 tỉ đồng và 5.939,6ha đất và đã kiến nghị những cấp ngành có liên quan xử lý. Trong đó, cơ quan Thanh tra đã kiến nghị thu hồi số tiền hơn 6 tỉ đồng về sai phạm trong lĩnh vực kinh tế. Tổ chức kiểm điểm đối với 18 tập thể và 31 cá nhân.

Hiện nay, cơ quan Thanh tra là đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu, giúp UBND cùng cấp tổ chức, thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng.

Ông Lê Văn Trạm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum cho biết: Trong thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo. Trong quá trình triển khai thực hiện luôn tạo được sự đồng tình, thống nhất cao của các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể khác tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về biểu hiện, tác hại của tham nhũng; vận động người dân tham gia để giám sát trong quá trình phòng, chống tham nhũng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tích cực tham giam vào công tác phòng, chống tham nhũng. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần không nhỏ cùng với các cơ quan chức năng ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Chính vì thế, trong năm qua, toàn tỉnh Kom Tum đã triển khai 22 cuộc thanh tra, kết thúc 21 cuộc thanh tra trong đó có 15 cuộc phát hiện sai phạm với những nội dung chủ yếu như: Đơn vị chưa niêm yết công khai các thủ tục hành chính, chưa lập biểu mẫu công khai tài chính, không thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán hàng năm theo quy định, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng chưa đầy đủ, chưa công khai bản kê khai tài sản…

Cũng qua các kỳ thanh tra phát hiện số tiền sai phạm khoảng 237 triệu đồng, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 122 triệu đồng, yêu cầu giảm trừ dự toán năm 2018 số tiền 114 triệu đồng. Đồng thời, chấn chỉnh những tồn tại thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị.

Ổn định an ninh trật tự cũng là góp phần phát triển kinh tế địa phương

Không chỉ chú trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng mà ngành Thanh tra tỉnh Kon Tum luôn luôn chú trọng, tích cực trong công tác tiếp công dân nhằm chấm dứt khiếu kiện, hạn chế tình trạng gửi đơn thư vượt cấp, tạo thành điểm nóng trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ vấn đề này, lãnh đạo Thanh tra tỉnh Kon Tum cho biết: Kon Tum có đặc điểm với phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều sự việc khiếu kiện của người dân tộc, nếu thanh tra không giải quyết dứt điểm, thỏa đáng sẽ tạo nên những khiếu kiện kéo dài, đông người ảnh hưởng xấu tới an ninh địa phương. Tạo môi trường chính trị trong sạch, người dân an tâm lao động cũng chính là góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

 

Ông A Vương, Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo hội nghị tổng kết ngành Thanh tra tỉnh năm 2018. Ảnh: ĐVCC

 

Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, sự quyết tâm của ngành Thanh tra mà công tác thanh tra ngày càng được nâng cao, số lượng thanh tra viên ngày càng được kiện toàn. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện những sai phạm trong một số lĩnh vực như quản lý tài chính - kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản… Qua đó có những biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý, phòng ngừa sai phạm tại các đơn vị được thanh tra; đồng thời cũng có những kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần ngăn chặn có hiệu quả những sai phạm trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra tỉnh Kon Tum còn thực hiện nghiêm túc các quy định về ứng xử của cán bộ, công chức. Tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu đối với công dân, tổ chức khi giải quyết công việc. Trong quá trình thanh tra thực hiện đúng quy định của pháp luật về thanh tra, nghiêm túc chấp hành quy chế của đoàn thanh tra, góp phần ổn định ninh trật tự và sự phát triển kinh tế của địa phương.

Nói về vấn đề này ông A Vượng, Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum cho biết: Việc thanh tra để phát hiện những sai phạm của các cấp, các ngành là một việc làm không hề dễ, luôn luôn đòi hỏi người làm công tác thanh tra có trình độ chuyên môn tốt, đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng. Cán bộ, công chức thanh tra luôn phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thường xuyên “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Luôn luôn phải đề cao lẽ phải, không được có “vùng cấm” khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra.

Thu Minh