Báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai cho thấy, giai đoạn 2014 - 2018, tỉnh Lào Cai đã chú trọng mọi nguồn lực để phát triển giáo dục, đặc biệt là giáo dục vùng cao, vùng dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Do vậy, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng.

Toàn tỉnh đã sáp nhập 109 trường thành 53 trường, giảm 56 trường; gộp 266/192 điểm trường lẻ mầm non với tiểu học đạt 138%; xóa 54/42 điểm trường, đạt 128%; đưa 14.271/8.300 học sinh ở điểm trường lẻ về điểm trường chính, đạt 172%; nâng cấp 4 trường PTDT nội trú THCS&THPT; tinh giản được trên 700 biên chế; 100% các cơ sở giáo dục đã có nhà, lớp học kiên cố tại trường chính.

Lào Cai cũng tích cực triển khai xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới, hiện có 359/617 trường đạt chuẩn, đứng tốp đầu trong các tỉnh miền núi phía Bắc...

  Ông Trịnh Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐH

Tuy nhiên, công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn do dân cư phân bố không đều đã ảnh hưởng tới việc phân bố mạng lưới, trường, lớp học.

Số học sinh tăng cao gây sức ép lớn đến hệ thống các trường công lập, đặc biệt là giáo dục mầm non. Việc tinh giản biên chế đối với giáo viên gặp nhiều khó khăn do định mức giáo viên còn thiếu so với qui định hiện hành. Còn 36% phòng học chưa được kiên cố hóa.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trịnh Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ phối hợp tốt với đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ trong quá trình làm việc tại các huyện. Đại diện các địa phương chuẩn bị tốt các tài liệu liên quan để đoàn thanh tra làm việc đạt hiệu quả cao.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cũng kiến nghị với đoàn thanh tra một số vấn đề: Không cắt giảm thêm biên chế khi thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 của Chính phủ; bổ sung thêm đối tượng học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ học tập là học sinh dân tộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn… 

Đại diện ngành Giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố cũng trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý giáo dục và đào tạo tại cơ sở.

 Ông Phan Thăng Long - Phó Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐH 

Thay mặt đoàn công tác, ông Phan Thăng Long - Phó Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ đánh giá cao nỗ lực trong phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh và chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc, bất cập đang gây ảnh hưởng tới việc phát triển giáo dục của địa phương. Đồng thời đoàn sẽ ghi nhận toàn bộ các đề xuất, kiến nghị của tỉnh để có ý kiến với Chính phủ xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.

TQ