Đây là cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh tại Văn bản số 1072/UBND-KT ngày 26/3/2019.

Đoàn thanh tra do bà Phạm Ngọc Dung, Phó Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 5 làm trưởng đoàn.

Trong thời gian 45 ngày làm việc, đoàn sẽ tiến hành thanh tra các nội dung mà Kiểm toán Nhà nước đề nghị tại báo cáo kiểm toán đối với Khu công nghiệp An Hạ và Khu chế xuất Linh Trung II.

Thời kỳ thanh tra từ ngày triển khai thực hiện các dự án cho đến nay.

Theo Quyết định số 200/QĐ-TTTP-P5 của Thanh tra TP, bà Nguyễn Thị Liên, Phó Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra được giao nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của đoàn thanh tra.

Cảnh Nhật