Các cuộc thanh tra lần này tập trung chủ yếu vào các nội dung như: Việc chấp hành các quy định về quản lý giam giữ phạm nhân; việc chấp hành quy định về thực hiện chế độ đối với phạm nhân; việc chấp hành quy định về tổ chức bình xét, phân loại thi đua chấp hành án phạt tù và đề nghị xét giảm án, đặc xá tha tù trước thời hạn và việc chấp hành quy định về tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án hình sự trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/3/2016.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Phương Nam