Đồng thời, thực hiện 4 cuộc thanh tra hành chính. Đến nay, đã ban hành kết luận 2 cuộc, kiến nghị thu hồi hơn 7 triệu đồng về ngân sách Nhà nước.

Trong quý II, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra TP Móng Cái sẽ tập trung hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch; đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra đã được ban hành, truy thu số tiền sai phạm về ngân sách Nhà nước và kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị mới phát sinh.

PV