Trong số đó, có 30 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước. Giải quyết 18/30 vụ việc, đạt tỷ lệ 60%.

Tổng số đơn thư mà UBND tỉnh chuyển đến các cơ quan chức năng yêu cầu xem xét, giải quyết là 20 vụ việc. 6 vụ việc giải quyết xong, số còn lại đang được xem xét, giải quyết.

Một số vụ việc công dân thường xuyên đến Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh khiếu kiện như: Vụ việc KN của bà Phạm Thị Nhung, ông Hoàng Trung Kiên, phường Nam Thành; bà Trương Thị Kiu, phường Ninh Khánh, bà Đỗ Thị Nở, phường Thanh Bình, bà Đỗ Thị Tám, xã Quang Thiện, ông Trần Văn Bình, xã Lai Thành, bà Trần Thị Thủy, xã Kim Đông, ông Hoàng Văn Việt và một số công dân xã Kim Hải, Cồn Thoi, huyện Kim Sơn.

Thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch rà soát các vụ việc KN,TC tồn đọng, phức tạp, kéo dài. 

Tính đến 30/3, trên địa bàn 5/8 huyện, thành phố trực thuộc tỉnh còn 6 vụ việc phức tạp, kéo dài cần tập trung giải quyết.

Thân Giang