Qua đó, đã phát hiện 426 trường hợp vi phạm. Thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 385 trường hợp với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng; xử lý tài sản vi phạm 42 trường hợp với số tiền gần 526 triệu đồng.

Các vi phạm chủ yếu được phát hiện qua thanh tra tập trung ở lĩnh vực đánh bắt, khai thác trái phép trong hoạt động thủy sản; kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản...

Đồng thời, Sở NN&PTNT đã thực hiện 2 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra, đã thu hồi sai phạm gần 200 triệu đồng và kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Tiến hành thẩm định tổng số 7 công trình, dự án xây dựng. Qua đó, tiết kiệm kinh phí ngân sách Nhà nước gần 2,9 tỷ đồng...

Tiếp nhận 17 đơn thư. Có 5 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; đến nay, đã giải quyết đạt tỷ lệ 100%.

Trọng Tài