Báo cáo của Thanh tra tỉnh Cà Mau cho thấy, trong 2 năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 182 cuộc thanh tra. Qua đó, phát hiện sai sót trên nhiều lĩnh vực xây dựng, ngân sách, quản lý sử dụng đất đai; phát hiện số tiền sai phạm gần 33 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 104 tổ chức và 520 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 7 vụ, 31 đối tượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, công tác thanh tra trong thời gian qua còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra; việc kiểm điểm cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm thực hiện chưa nghiêm, còn mang tính hình thức, chưa tương xứng với hành vi vi phạm. Các chế tài, biện pháp cưỡng chế trong xử lý sau thanh tra chưa rõ ràng, chưa đủ mạnh.

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ năm 2018 đến nay, số đơn tố cáo sai chiếm khoảng 50% trong số đơn tố cáo đã giải quyết, tuy nhiên việc phê bình, xử lý người tố cáo sai hầu như không thực hiện…

Tại buổi giám sát, các thành viên đã đặt ra một số vấn đề cần làm rõ như công tác xử lý sau thanh tra; công tác phối hợp với các ngành trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó cần chú trọng việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc xử lý tố cáo không đúng.

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Sơn Ca, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau, Trưởng đoàn Giám sát đánh giá cao những kết quả của Thanh tra tỉnh đạt được trong thời gian gian.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn vai trò tham mưu, phát huy những thế mạnh của ngành trong hoạt động thanh tra, nhất là đối với công tác xử lý sau thanh tra.

Cảnh Nhật