Nhấn mạnh về sự cần thiết phải tổ chức liên tục các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành ATTP trong bối cảnh vấn đề mất ATTP đang ở mức báo động tại hầu khắp các địa phương trong cả nước, đặc biệt là địa bàn TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho biết, thời gian qua, nhà trường  đã phối hợp hết sức chặt chẽ với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội để tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng nghiệp vụ này cho nhiều học viên là cán bộ, công chức các quận, huyện, xã, phường, thị trấn… 

Để khóa học thành công tốt đẹp, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra đề nghị các học viên cần tập trung toàn bộ thời gian và tâm sức để trau dồi kiến thức, kỹ năng và có thể vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công việc được giao.

Khóa học diễn ra trong khoảng 2 tuần học tập trung tại Trường Cán bộ Thanh tra. Trong thời gian này, các học viên sẽ được nghiên cứu 20 chuyên đề bao gồm: Những nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Phương pháp tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành… Hướng dẫn quy trình tiến hành một cuộc thanh tra ATTP; Văn bản thanh tra ATTP; Ghi nhãn sản phẩm thực phẩm, quảng cáo thực phẩm; Điều kiện ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và thanh tra ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. 

Ngoài ra, trong quá trình học tập, các học viên sẽ được trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến nghiệp vụ thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về ATTP. 

Phương Anh