Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, đã triển khai được 40 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 6 cuộc từ kỳ trước chuyển sang, đã ban hành kết luận 22 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện 19/47 đơn vị có vi phạm về kinh tế với tổng số tiền vi phạm là hơn 11,7 tỷ đồng… Kiến nghị xử lý thu hồi  hơn 760 triệu đồng, kỷ luật hành chính 3 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ với 8 đối tượng…

Qua các cuộc thanh tra hành chính, một số lĩnh vực phát hiện nhiều vi phạm như: Quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng; quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách; quản lý và sử dụng đất đai.

Trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách, qua thanh tra đã phát hiện giá trị tài sản sai phạm hơn 500 triệu đồng, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ… Vi phạm chủ yếu là thiếu kiểm tra giám sát thường xuyên, kiểm tra hồ sơ hoàn công chưa chặt chẽ để sai sót về khối lượng nghiệm thu, dẫn đến quyết toán thừa khối lượng cho đơn vị thi công.

Trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách, qua thanh tra đã phát hiện 8 đơn vị có vi phạm như: Chưa thực hiện tốt việc xây dựng nguyên tắc, quy trình, phương thức mua sắm; nguyên tắc thu, quản lý và thanh toán tiền thu hộ; thu, quản lý và sử dụng nguồn hoa hồng được hưởng; chưa thực hiện tốt công tác mở, ghi, cộng khóa sổ và lưu trữ sổ sách của kế toán và thủ quỹ, không ghi sổ sách, không có chứng từ thu- chi theo dõi rõ ràng, thiếu sự minh bạch, khách quan...

Buổi công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng tại Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa. (Ảnh: Thanh tra tỉnh Long An)

Toàn ngành cũng đã triển khai được hơn 1.000 cuộc thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực như: Tài nguyên và môi trường, giao thông, xây dựng, nông nghiệp, y tế, khoa học công nghệ… Kết quả, đã phát hiện 701 cá nhân, tổ chức có vi phạm, đã ban hành 709 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt hơn 8,2 tỷ đồng…

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC luôn được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo kịp thời. Các địa phương có sự chủ động trong việc lập kế hoạch, phương án cụ thể để triển khai công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Đồng thời, việc thực hiện các kết luận giải quyết TC, các quyết định giải quyết KN có hiệu lực pháp luật và thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác giải quyết KNTC cơ bản được thực hiện nghiêm túc, dứt điểm…

Quyền Chánh thanh tra tỉnh Long An Phạm Văn Đô cho biết, thời gian vừa qua, Thanh tra tỉnh đã cố gắng thực hiện tốt việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phối hợp trong tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC, nhất là đối với các vụ việc khiếu nại kéo dài; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các ngành chức năng để tiến hành kiểm tra, xác minh, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định giải quyết theo thẩm quyền; chủ động dự báo tình hình; hỗ trợ các địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ việc phức tạp...

Về phương hướng thực hiện nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019, quyền Chánh Thanh tra tỉnh Long An Phạm Văn Đô cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch thanh tra năm 2019; thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành… Trong đó, tập trung thanh tra các lĩnh vực mà dư luận quan tâm như: quản lý, sử dụng đất; bảo vệ môi trường, khoáng sản, khai thác sử dụng tài nguyên nước; khám chữa bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm; đầu tư xây dựng; chất lượng công trình; quản lý chất thải y tế... Ngoài ra, thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất khác do Thanh tra Chính phủ chỉ đạo.

Đối với công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC theo quy định pháp luật; hạn chế đến mức thấp nhất khiếu kiện đông người, vượt cấp…

 

Chu Tuấn