Sau hơn 1 tháng học tập tại trường, các học viên đã được nghiên cứu nhiều chuyên đề thuộc 2 phần kiến thức gồm: Kiến thức quản lý Nhà nước và pháp luật; nghiệp vụ công tác thanh tra. 

Ngoài ra, các học viên được tiếp cận với nhiều nội dung mới cập nhật từ các văn bản pháp luật, đặc biệt là nghiệp vụ gắn với vị trí, vai trò là trưởng đoàn thanh tra trong quá trình tổ chức thực hiện một cuộc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đều đủ điều kiện được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.Trong đó, có 9 học viên xuất sắc, 41 học viên đạt loại giỏi, 31 học viên đạt loại khá. 

12 học viên có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập và công tác lớp được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra tặng giấy khen và phần thưởng.

Thiếu tướng Phan Xuân Sơn, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an

Phát biểu tại lễ bế giảng, Thiếu tướng Phan Xuân Sơn, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an biểu dương những kết quả mà khóa học đã đạt được. Đồng thời hy vọng những kiến thức được trang bị sẽ giúp học viên trong việc thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị mình.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an cũng cảm ơn Vụ Tổ chức Cán bộ (Thanh tra Chính phủ), Trường Cán bộ Thanh tra trong suốt thời gian qua đã phối hợp với Thanh tra Bộ Công an tổ chức thành công nhiều lớp học đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán làm công tác thanh tra thuộc lực lượng Công an nhân dân trên cả nước. 

Đến nay đã có hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra. Qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, chất lượng và nghiệp vụ của cán bộ đã được nâng cao. 

12 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác lớp được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra khen tặng

Trên cơ sở kiến thức đã được nghiên cứu và học tập, Thiếu tướng Phan Xuân Sơn đề nghị các học viên vận dụng linh hoạt vào hoạt động của đơn vị mình, đáp ứng các kỹ năng trong công tác của ngành - một vấn đề vốn dĩ rất phức tạp và nhiều áp lực.

Chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học, TS Trịnh Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra mong các học viên sẽ vận dụng linh hoạt những kiến thức mà các học viên được trang bị trong quá trình nghiên cứu và học tập tại trường  vào thực tiễn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.

Đồng thời tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ bền vững giữa học viên với nhà trường và các học viên với nhau để có điều kiện hỗ trợ mỗi học viên cũng là mỗi cán bộ thanh tra hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị của mình.

Phương Anh