Công ty TNHH MTV A Em (Khách sạn A & Em, phường Bến Thành, quận 1) bị xử phạt tổng số tiền là 25 triệu đồng với lý do không đăng ký với cơ quan Nhà nước công nhận lại hạng cơ sở lưu trú du lịch trước 3 tháng. 

Công ty TNHH MTV Queen Ann (Khách sạn Queen Ann, phường Bến Thành, quận 1) bị xử phạt do vi phạm không đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên theo quy định. Công ty này bị phạt 15 triệu đồng.

Chi nhánh Công ty TNHH Khách sạn CITITEL Lý Tự Trọng (Khách sạn T.Espoir, phường Bến Thành, quận 1) bị phạt 4 triệu đồng do không thực hiện đúng chế độ báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Công ty TNHH Lạc Hồng Viễn Du (phường 4, quận Tân Bình) do không có hợp đồng lữ hành bằng văn bản với khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch theo quy định; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định. Tổng số tiền phạt công ty này là 8 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ còn xử phạt vi phạm hành chính đổi với 6 công ty khác như: Công ty CP Thương mại dịch vụ du lich Việt Á Âu (quận 5); Công ty TNHH TM Khách sạn Chữ ký Sài Gòn (Khách sạn Signatur, quận1); Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Du lịch L.Y.S, quận 1; Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch lễ hội, quận 3...

Chu Tuấn