Với Việt Nam, đến nay vẫn có 240 ca nhiễm COVID-19, từ sáng đến giờ chưa phát sinh trường hợp nhiễm mới. 90 ca đã khỏi bệnh, gồm: 16 người mắc COVID-19 tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1). Và, 74 bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ ngày 6/3 đến 4/4 được chữa khỏi (giai đoạn 2) gồm: BN17, BN18, BN19, BN22, BN23, BN24, BN25, BN27,BN29, BN32, BN33, BN34, BN35, BN37, BN38, BN39, BN40, BN41, BN42, BN43, BN45, BN46, BN47, BN48, BN49, BN51, BN53, BN 54, BN55, BN56, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64, BN66, BN67, BN68, BN69, BN70, BN71, BN73, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN80, BN81, BN82, BN83, BN85, BN88, BN89, BN90, BN93, BN99, BN100, BN107, BN110, BN112, BN113, BN121, BN129, BN130, BN 131, BN132, BN138, BN140, BN179, BN187, BN198.
Tính đến ngày 4/4, tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 17.754.
Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly là 3.736.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 73.925 (trong đó cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 36.577) 
Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn: 75.458 (số mẫu dương tính là 240; số mẫu âm tính là 75.218).