Ông Noa nói điều này khi công bố Tháp Đồng hồ Chống tham nhũng tại Swakopmund cuối tuần qua.

Trong bài phát biểu của mình, ông Noa nói rằng, chống tham nhũng là một cam kết mang tính nguyên tắc của đất nước.

“Minh chứng cho những cam kết này là Namibia đã ký kết và phê chuẩn các văn kiện pháp lý của khu vực, lục địa và quốc tế về phòng, chống tham nhũng”, ông Noa nói, đồng thời cho biết thêm, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) đã khiến mỗi quốc gia thành viên phải đưa ra các chính sách chống tham nhũng nhằm thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Nó đã trở thành nghĩa vụ của các cơ quan Chính phủ trong việc thúc đẩy minh bạch và các chính trị gia đưa ra những lời hứa chống tham nhũng trong chiến dịch bầu cử của mình.

Ông Noa cũng nhấn mạnh, tham nhũng có hậu quả tiêu cực đối với nền kinh tế toàn cầu, làm suy giảm các thể chế dân chủ, xói mòn sự tin tưởng vào luật pháp... “Tham nhũng là một tội ác mà một quốc gia có tầm nhìn không nên chấp nhận để sống cùng”, ông Noa nói.

Theo lãnh đạo ACC, tham nhũng có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, như thông qua các quyết định chính trị hoặc biển thủ công quỹ mà các quan chức công lợi dụng vị trí, quyền hạn của họ vì lợi ích cá nhân.

Trách nhiệm của Chính phủ là duy trì các giá trị để quản trị tốt, như đấu tranh và ngăn ngừa tham nhũng trong toàn xã hội.

“Không có một khoản đầu tư nào cho quản trị tốt hơn là đầu tư vào phòng, chống tham nhũng”, ông nói.

Theo kết quả nghiên cứu phong vũ biểu tham nhũng toàn cầu được Tổ chức Minh bạch Thế giới công bố hồi tháng 7 vừa qua, 78% người dân Namibia tin rằng đã có sự gia tăng tham nhũng ở nước này trong thời gian từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2017.

Báo cáo nghiên cứu này cũng cho  biết thêm, 65% người dân Namibia cho rằng, Chính phủ đang làm chưa tốt trong việc giải quyết nạn tham nhũng.

Ngọc Anh