Đơn vị Điều tra Đặc biệt (SIU) cho biết, văn phòng của họ đang tiếp nhận cả "núi" khiếu nại, tố cáo về tham nhũng liên quan đến COVID-19.

SIU đang tích cực điều tra xung quanh những phản ánh về Quỹ Đoàn kết đối phó Covid-19 trị giá hàng triệu rand.

Người phát ngôn của SIU, Kaizer Kganyago, nói rằng, họ đang tổng hợp các báo cáo cùng liên quan tới Quỹ Đoàn kết: "Chúng tôi quyết định sẽ thực hiện một cuộc điều tra để xem xét tất cả vấn đề liên quan đến COVID-19".

Trong khi đó, chính quyền tỉnh Đông Cape cũng đang điều tra khi xuất hiện hóa đơn bị rò rỉ liên quan đến công tác gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về COVID-19...

Đức Anh