Theo Geo News, Tổng Kiểm toán của Pakistan đã có báo cáo kiểm toán 2019 - 2020 sau khi tiến hành kiểm toán đối với 40 bộ và cơ quan thuộc Chính phủ.

Báo cáo kiểm toán cho thấy, tham nhũng và các biên lai giả mạo xuất hiện trong các bộ, ngành lên tới 12,56 tỷ rupee. Việc thu hồi 79,59 tỷ rupee trong các liên bộ đã được báo cáo với Tổng Kiểm toán, trong khi, hồ sơ liên quan đến 17,96 tỷ rupee không được các cơ quan Chính phủ cung cấp cho Tổng Kiểm toán.

Cũng theo báo cáo, 8,89 tỷ rupee trong các vụ tham nhũng đã được báo cáo tới Tổng Kiểm toán có nguyên nhân là do các biện pháp kiểm soát nội bộ yếu kếm và 152,20 tỷ rupee được báo cáo là do quản lý tài chính kém.

Tổng Kiểm toán kiến nghị các cơ quan Chính phủ không nên được cho phép thực hiện các khoản chi tiêu và trợ cấp bổ sung, trừ khi được sự chấp thuận của Quốc hội.

Ông cũng đề nghị, các vụ án tham nhũng nên được bàn giao cho các cơ quan điều tra.

Ngọc Anh