Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai ra Kết luận thanh tra số 8 về việc đầu tư các dự án, mua sắm các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại Sở Giáo dục và Đào tạo tại tỉnh Gia Lai, giai đoạn từ năm 2015 - 2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 13 dự án, phần mềm và gia hạn 2 phần mềm với tổng kinh phí là 33 tỷ đồng.

Thanh tra đã phát hiện có nhiều dự án mua sắm thiết bị, phần mềm có vi phạm, không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; chưa khảo sát kỹ nhu cầu sử dụng thực tế của các đơn vị.

Nhiều văn bản có chữ ký nhưng không có dấu, phần lớn dự án hiệu quả sử dụng không cao... gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Vụ án đang được công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.

Thu Minh