Việc thanh tra được thực hiện theo Quyết định số 139/QĐ-TTr ngày 8/12/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum, tiến hành từ ngày 27/12/2021 đến 12/9/2022 tại UBND huyện Đăk Glei và các đơn vị trực thuộc gồm: Văn phòng HĐND-UBND huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; UBND các xã: Đăk Pét, Đăk Môn, Đăk Nhoong, Đăk Kroong, Xốp, Đăk Choong, Đăk Man, Đăk Blô, Ngọc Linh.

Nội dung thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và các nguồn kinh phí khác; công tác quản lý, sử dụng mua sắm tài sản công tại các đơn vị trực thuộc; việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng; chấp hành chế độ, chính sách của Nhà nước về chi phí Ban Quản lý dự án; việc chỉ đạo, điều hành về xây dựng; phát triển quỹ đất; về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép; việc lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng; trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2017 đến 31/12/2020.

Theo kết quả kiểm tra, xác minh của đoàn thanh tra, các đơn vị cơ bản đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, tại các đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như chứng từ chưa đảm bảo theo quy định, không lập hợp đồng kinh tế và thanh lý hợp đồng; về trình tự thủ tục đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, các chủ đầu tư tra hồ sơ và nghiệm thu thanh toán còn thiếu chặt chẽ, rà soát chưa kỹ giữa khối lượng, đơn giá theo thiết kế, dự toán so với khối lượng thực tế thi công, nên dẫn đến thanh toán tăng cho nhà thầu….

leftcenterrightdel

Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Kon Tum. Ảnh: Trần Thọ 

Thanh tra tỉnh Kon Tum đề nghị Chủ tịch UBND huyện Đắk Glei Chỉ đạo các cơ quan tham mưu và các đơn vị trực thuộc, phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những thiếu sót, tồn tại để hoàn thành tốt trong công tác quản lý Nhà nước về sử dụng nguồn kinh phí được giao; việc quản lý, sử dụng tài sản công; về đầu tư xây dựng cơ bản; về công tác trật tự xây dựng và quy hoạch.

Chỉ đạo các đơn vị, tổ chức, cá nhân kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra những hạn chế, thiếu sót nêu tại phần kết luận mà Đoàn thanh tra đã nêu.

Đối với các đơn vị được thanh tra, Thanh tra tỉnh Kon Tum đề nghị tăng cường công tác giám sát, công tác nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành chặt chẽ hơn, khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình đã đưa vào sử dụng nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý đầu tư xây dựng; tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan về những hạn chế, thiếu sót nêu tại phần kết luận thanh tra.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra tỉnh Kon Tum đề nghị Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei có trách nhiệm thu hồi toàn bộ số tiền sai phạm 1.316.731.000 đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum.

Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei chỉ đạo UBND xã Đăk Pét và UBND xã Đăk Môn có trách nhiệm thu hồi số tiền 89.073.000 đồng (trong đó UBND xã Đăk Pét 46.323.000 đồng và UBND xã Đăk Môn là 42.750.000 đồng). Đây là số tiền mà các đơn vị này đã chi sai quy định, được đoàn thanh tra phát hiện trong quá trình kiểm tra, xác minh.

Thanh tra tỉnh Kon Tum đề nghị Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei báo cáo kết quả thực hiện kết luận và các kiến nghị thanh tra về Thanh tra tỉnh sau 45 ngày, kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra; niêm yết công khai kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của UBND huyện theo quy định hiện hành.

Trần Thọ