Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc ngày 20/10, bế mạc ngày ngày 17/11. Quốc hội sẽ họp chia làm 2, đợt 1 họp trực tuyến 7 ngày, đợt 2 họp tập trung 12 ngày.

Bên cạnh rất nhiều nội dung quan trọng, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Chính phủ.

Theo báo cáo gửi đến Quốc hội, Chính phủ khái quát, năm 2020, nhìn chung tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm.

“Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tham nhũng và đã đưa ra xét xử nghiêm minh một số vụ án liên quan đến tham nhũng; kết hợp với hiệu ứng tích cực có được từ các đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng, các cấp, các ngành, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) đã có tác dụng răn đe và hạn chế tham nhũng”, báo cáo nêu.

Xử hình sự 64 người vi phạm định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Chính phủ cho hay, việc công khai, minh bạch trong hoạt động về tài chính - ngân sách, tổ chức cán bộ, quy hoạch, xây dựng, chính sách xã hội, đất đai, thanh tra… bảo đảm kịp thời, chính xác, rõ ràng, đầy đủ.

Các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra tại 6.800 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch; phát hiện 91 đơn vị vi phạm (tăng 43,9 % so với năm 2019).

Các tiêu chuẩn, định mức như sử dụng xe ô tô, điện thoại, điện, nước sinh hoạt, đào tạo, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, hỗ trợ các ngày Lễ, Tết, khen thưởng… được xây dựng cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ của từng cơ quan đơn vị và công khai, minh bạch cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức giám sát, thực hiện.

Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 5.201 văn bản; huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 1.415 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Tiến hành 3.941 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 394 vụ việc và 521 người vi phạm (tăng 38,5% số vụ và 80,1% số người vi phạm so với năm 2019).

Theo báo cáo, đã xử lý kỷ luật 65 người, xử lý hình sự 64 người; kiến nghị thu hồi và bồi thường trên 44,2 tỷ đồng, đã được thu hồi và bồi thường trên 24 tỷ đồng.

1 cơ quan nhận quà tặng không đúng quy định

Các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng đối với 17.905 cán bộ, công chức, viên chức (tăng 50,8% so với năm 2019).

“Việc chuyển đổi vị trí công tác cơ bản đảm bảo khách quan, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị”, báo cáo Chính phủ cho hay.

Theo Chính phủ, vẫn có một số bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định; chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, chưa công khai đầy đủ kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác.

Về thực hiện quy tắc ứng xử, kiểm soát xung đột lợi ích, nộp lại quà tặng, Chính phủ đánh giá, cơ bản chấp hành nghiêm.

Trong kỳ báo cáo, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 4.646 cơ quan, tổ chức, đơn vị (tăng 58,9% so với năm 2019); phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 192 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp (tăng 40,6% so với năm 2019).

Có 8 trường hợp bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao do có xung đột lợi ích; 3 trường hợp nộp lại quà tặng theo quy định, trị giá 31,8 triệu đồng.

Qua hoạt động thanh tra phát hiện 1 cơ quan nhận quà tặng không đúng quy định, đã thu hồi số tiền vi phạm là 210 triệu đồng và đang tiến hành xử lý vi phạm.

Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu phải hoàn thành trước 31/12/2019. Do nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về kiểm soát tài sản, thu nhập không kịp ban hành trong năm 2019 nên việc kê khai theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 chưa được thực hiện.

Tuy nhiên, việc kê khai tài sản, thu nhập liên quan đến nhân sự chủ chốt phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp đã được tiến hành nghiêm túc theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hiện nay, Chính phủ đã thông qua nội dung Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Dự kiến, Thủ tướng sẽ ký ban hành nghị định này trong tháng 10.

Hương Giang