Nội dung kiểm tra, rà soát tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục đầu tư, mua sắm, đấu thầu, quyết toán đối với các dự án, gói thầu mua sắm, đào tạo, bồi dưỡng và các quy định pháp luật khác có liên quan từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến khi kết thúc, hoàn thành.

Giám đốc Sở GD&ĐT; thủ trưởng các đơn vị được giao làm chủ đầu tư, quản lý, thực hiện các dự án, gói thầu; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan là đối tượng kiểm tra, rà soát lần này.

Thời kỳ kiểm tra, rà soát diễn ra từ khi triển khai thực hiện dự án đầu tư, mua sắm... đến khi kết thúc, hoàn thành. Thời hạn kiểm tra, rà soát là 22 ngày kể từ ngày công bố quyết định (tính cả ngày thứ bảy, chủ nhật).

Đoàn kiểm tra gồm 11 thành viên gồm Thanh tra tỉnh Bắc Ninh và đại diện các đơn vị: Thanh tra Sở GD&ĐT, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh.

Theo quyết định, có 45 dự án, gói thầu tại Sở GD&ĐT nằm trong đợt kiểm tra, rà soát như: Đào tạo, bồi dưỡng cho 456 giáo viên trong nước (134 giáo viên từ trình độ A1 lên B1; 322 giáo viên từ trình độ B1 lên B2); đào tạo, bồi dưỡng 20 cán bộ, giáo viên tại Đài Loan; thuê 11 giáo viên tiếng Anh người Philippines về dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học, THCS, THPT tỉnh Bắc Ninh; đào tạo, bồi dưỡng cho 127 giáo viên trong nước.

Ngoài ra còn có gói thầu, dự án đào tạo, bồi dưỡng cho 127 giáo viên trong nước; thuê 20 giáo viên tiếng Anh người Philippines về dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học, THCS trọng điểm, THPT Chuyên tỉnh Bắc Ninh; đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh cho 20 cán bộ quản lý tại Singgapore; đào tạo, bồi dưỡng cho 114 giáo viên tiếng Anh tiểu học và THCS; đào tạo, bồi dưỡng cho 75 giáo viên tiếng Anh; đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh cho 33 giáo viên dạy môn tự nhiên…

Bên cạnh các gói thầu liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, các dự án, gói thầu liên quan đến mua sắm trang thiết bị cũng nằm trong danh sách kiểm tra như: Dự án, gói thầu mua sắm 75 phòng thiết bị tin học trang bị cho các trường tiểu học và THCS, 70 bộ thiết bị phòng học đa chức năng trang 4 bị cho các trường 70 trường tiểu học, 65 bộ thiết bị phòng học đa chức năng trang bị cho các trưởng 65 trường THCS, 23 bộ thiết bị phòng học đa chức năng trang bị cho các trưởng 23 trường THPT; mua sắm thiết bị 136 phòng học đa chức năng trang bị cho 83 trường tiểu học và 53 trường THCS.

Mua sắm thiết bị 17 phòng học đa chức năng trang bị cho 17 trường THCS, 67 bộ thiết bị dạy học ngoại ngữ trang bị cho 67 trường THCS; mua sắm thiết bị tin học trang bị cho 24 trường tiểu học, 18 trường THCS và thiết bị thư viện điện tử trang bị cho 23 trường THPT, 8 trường THCS trọng điểm…


Hải Hà