Văn bản hỏa tốc yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra ngay, căn cứ quy định của pháp luật đề xuất hướng xử lý vi phạm (nếu có) và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2018.

Trước đó, theo nội dung phản ánh của công dân đến các cơ quan báo chí, mặc dù các cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện về bằng cấp, trình độ lý luận chính trị, công chức theo quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa, nhưng trong năm 2017, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa Lê Như Tuấn (đã nghỉ hưu từ ngày 1/6/2018) vẫn ký quyết định bổ nhiệm hàng loạt cán bộ lên làm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Việc làm này đã gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Quyết định bổ nhiệm đối với ông Trịnh Văn Chất. Ảnh: VT

Ông Lê Như Tuấn đã ký quyết định bổ nhiệm cán bộ khi chưa là công chức các trường hợp như bà Nguyễn Thị Lan - Trạm trưởng Trạm Thú y TP Thanh Hóa giữ chức vụ mới là Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thú y TP Thanh Hóa từ ngày 15/8/2017; bổ nhiệm bà Lê Thị Bình, Phó phòng Quản lý dịch hại cây lâm nghiệp làm Phó Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Thanh Hóa từ ngày 15/8/2017. 

Sau khi được Giám đốc Sở bổ nhiệm, đến ngày 2/10/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa mới có quyết định tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đối với hai cán bộ trên. Thời điểm bổ nhiệm, hai cán bộ trên cũng chưa đảm bảo trình độ lý luận, chưa tham gia học lớp chuyên viên, không có trong quy hoạch cán bộ...

Ngoài bổ nhiệm cán bộ, khi chưa là công chức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa Lê Như Tuấn còn ký quyết định bổ nhiệm nhiều cán bộ có bằng tại chức, chưa đảm bảo trình độ lý luận chính trị... 

Ngày 22/5/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyết định tiếp nhận ông Trịnh Văn Chất (SN 12/8/1979) là Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạch Thành về công tác tại Phòng Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì đến ngày 1/2/2018, Giám đốc Sở có quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Văn Chất từ chuyên viên của phòng làm Phó trưởng Phòng Trồng trọt. Ông Chất chỉ có bằng đại học tại chức, thời điểm bổ nhiệm chưa đến 45 tuổi. 

Ngoài ra, có nhiều cán bộ khác được bổ nhiệm khi chưa đảm bảo trình độ lý luận chính trị...

Danh sách các cán bộ chưa được đi học lớp lý luận chính trị đã được Giám đốc Sở Nông nghiệp bổ nhiệm. Ảnh: VT

Ngoài ông Chất, bà Bình, theo tìm hiểu của phóng viên trong năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa có tới 19 trường hợp được bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo phòng, đơn vị thuộc Sở chưa đảm bảo trình độ lý luận  theo quy định.

Báo cáo ngày 15/5/2017, được ông Lê Như Tuấn ký gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa cho thấy Sở này hiện có tới 19 vị trí đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý mà chưa đảm bảo trình độ lý luận chính trị theo quy định tại Quyết định 1138/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh Thanh Hóa (tại quy định này nêu rõ, người được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên).

Có tới 19 người chưa đủ điều kiện, Giám đốc Sở vẫn bổ nhiệm. Ảnh: VT

Trong danh sách này, có nhiều vị trí rất quan trọng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa như trường hợp của ông Phạm Quang Tuấn, Chánh Văn phòng Sở; ông Nguyễn Trọng Quyền, Phó Chánh Văn phòng Sở… 

Để hợp thức hóa những trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa ưu tiên cho số cán bộ đã được bổ nhiệm này đi đào tạo lý luận chính trị trong thời gian sớm nhất.

Văn Thanh