Công văn số 1075/UBND-NC ngày 7/2/2024 của UBND tỉnh nêu rõ, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024 sẽ diễn ra nhiều hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và các lễ hội truyền thống… thu hút đông đảo chức sắc, tín đồ và nhân dân tham dự.

Để triển khai thực hiện Công điện số 11/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương; bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo nhất là các cơ sở thờ tự; không để xảy ra các hoạt động mê tín di đoan, biến tướng, lệch chuẩn xã hội, lợi dụng các hoạt động tâm linh nhằm trục lợi, không đốt đồ mã, vàng mã tràn lan gây tốn kém, lãng phí hoặc không đúng nơi quy định.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn việc quản lý và tổ chức các lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống và văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Không để diễn ra việc lợi dụng lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, tuyên truyền, thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan, trái thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến văn hóa, xã hội và an ninh, trật tự.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của nhân dân và du khách thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội; về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống...

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc; tổ chức lễ hội phải đúng quy định của pháp luật, không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc của nhân dân, xã hội và Nhà nước.

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 896/UBND-NC ngày 1/2/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tôn giáo, ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng, ban tổ chức lễ hội thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương.

Đồng thời, hướng dẫn, vận động các tổ chức, cá nhân không đốt đồ mã, vàng mã tràn lan gây tốn kém, lãng phí, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, trục vong, cúng oan gia trái chủ, phản văn hóa, trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; có các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở thờ tự, cơ sở tôn giáo.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Công điện số 11/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng như chỉ đạo của UBND tỉnh.

Không tổ chức du Xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Trước đó, ngày 19/1/2024, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh đã ký ban hành Kế hoạch số 199/KH-SVHTT về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024.

Theo kế hoạch này, đoàn kiểm tra của sở sẽ tổ chức kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác tổ chức trước, trong và sau lễ hội. Việc kiểm tra nhằm kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm về tổ chức lễ hội như các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về bảo vệ, giữ gìn di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh khi tham gia lễ hội đảm bảo văn minh, an toàn, tiết kiệm góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống của địa phương.
Xuân Thống