Hội nghị nhằm giúp các đại biểu nâng cao kiến thức pháp luật, năng lực quản lý nhà nước, đồng thời trang bị thêm những kỹ năng, nghiệp vụ để áp dụng trong thực thi nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Từ đó, nâng cao trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân, xử lý đơn trên địa bàn thành phố.

Gần 200 đại biểu là lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố, UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố tham gia bồi dưỡng.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố.

Trong chương trình, các đại biểu cũng được thảo luận, giải đáp và chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống vướng mắc trong thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực tiễn và các quy định về xử lý trách nhiệm đối với người được giao nhiệm vụ xác minh, người có thẩm quyền.