Tham gia lớp tập huấn gồm có các đồng chí trong Ban Thường vụ, cán bộ Ban Tuyên giáo, chính sách luật pháp, Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Hội LHPN các huyện, đơn vị trực thuộc.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe nội dung tập huấn gồm các căn cứ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống hội; những lưu ý trong kiểm tra, giám sát Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2022.

Các đại biểu tham gia hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận và được giải đáp những điểm mới cũng như những vấn đề còn vướng mắc đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện điều lệ Hội LHPN Việt Nam và công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật trong hệ thống hội.

Thông qua lớp tập huấn giúp các đại biểu được bổ sung kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công tác hội để vận dụng vào thực tiễn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra.

Văn Thanh