Các đơn vị thuộc diện kiểm kê thử nghiệm gồm: Bộ Tài chính (hệ thống Kho bạc Nhà nước); Bộ Giao thông Vận tải (Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam).

TP Hà Nội: Các đối tượng kiểm kê thuộc Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, quận Hai Bà Trưng, huyện Gia Lâm.

TP Đà Nẵng: Các đối tượng kiểm kê thuộc Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, quận Hải Châu, huyện Hòa Vang.

TP Hải Phòng: Các đối tượng kiểm kê thuộc thuộc Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quận Ngô Quyền, huyện Thủy Nguyên.

Thời điểm chốt số liệu kiểm kê thử nghiệm là ngày 1/5/2024.

Thời gian thực hiện kiểm kê thử nghiệm thực tế từ ngày 20/5 đến 10/6/2024.

TQ