Ngày 10/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo góp ý Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) gồm 16 chương, 209 điều, quy định các nội dung như: Hệ thống tổ chức thi hành án hình sự, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự; thủ tục thi hành án và chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân; chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân; tha tù trước thời hạn có điều kiện; những quy định đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi…

Tại hội thảo, đa số ý kiến đại biểu cho rằng, việc tổ chức khu sản xuất, điểm lao động ngoài trại giam sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, không đảm bảo tính nghiêm minh của bản án, gây tâm lý lo lắng cho nhân dân ở khu vực phạm nhân lao động, dễ xảy ra tình trạng phạm nhân mang vật cấm vào trại giam, nguy cơ phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về việc chi trả một phần công lao động cho phạm nhân để đảm bảo tốt quyền lợi của phạm nhân; đồng thời tạo động lực cho phạm nhân phấn đấu lao động, giáo dục cải tạo trong quá trình chấp hành án phạt tù.

Góp ý cho Điểm đ, Khoản 5, Điều 33 về quy định không đưa ra các khu sản xuất, điểm lao động ngoài trại giam đối với phạm nhân thuộc trường hợp có tiền sử sử dụng ma tuý, đại biểu Trần Quốc Tú (Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh) cho rằng, các trường hợp không đưa ra các khu sản xuất điểm lao động ngoài trại giam được áp dụng dành cho những phạm nhân có tính chất nguy hiểm, để phòng ngừa các nguy cơ nguy hiểm.

Theo đại biểu Trần Quốc Tú, những phạm nhân có tiền sử sử dụng ma tuý về bản chất không phải là tội phạm nguy hiểm (một số tội phạm như trộm cắp, cướp giật do nghiện ma tuý). Do đó, vẫn có thể giới hạn số phạm nhân được tham gia lao động bên ngoài. Nếu quy định như dự thảo thì có thể giới hạn số phạm nhân được tham gia lao động bên ngoài khá nhiều, vì nhiều phạm nhân từng có tiền sử nghiện ma tuý.

Về quản lý và xử lý vi phạm đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, các đại biểu cho rằng, bản chất của chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện khác với thi hành án treo, thi hành án phạt cải tạo không giam giữ. Do đó, Dự thảo Luật cần quy định riêng về chế độ quản lý, giám sát người tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật cần có quy định điều kiện tha tù trước thời hạn đối với trường hợp trong 1 năm phạm nhân đã được giảm thời hạn chấp hành án thì không được xét tha tù trước thời hạn có điều kiện; cần bổ sung thêm quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân là người từ 18 tuổi trở lên và phạm nhân là người dưới 18 tuổi.

Cảnh Nhật